Cash game Rakion Softnyx.net

Mua thẻ GoCash nạp cash game Softnyx.net Gunbound, có thể nạp cho cả Rakion WolfTeam
Khách 80.000 VNĐ
Thành viên 77 McCash
Mua
Khách 130.000 VNĐ
Thành viên 125 McCash
Mua
Khách 150.000 VNĐ
Thành viên 145 McCash
Mua
Khách 250.000 VNĐ
Thành viên 243 McCash
Mua
Khách 470.000 VNĐ
Thành viên 461 McCash
Mua
Khách 690.000 VNĐ
Thành viên 679 McCash
Mua
Khách 920.000 VNĐ
Thành viên 905 McCash
Mua

 

Softnyx Cash là gì?

-  Softnyx Cash là loai tiền ảo được sử dụng trong tất cả các trò chơi phát hành bởi Softnyx. Softnyx Cash sử dụng để mua các vật phẩm trong games Gunbound, Rakion, Wolf Team ...

-  1,000Cash tương đương với USD1.00