Cash game Rakion Softnyx.net

Mua thẻ Softnyx cash nạp game Softnyx.net Rakion, có thể nạp cho cả game Gunbound giá rẻ.
Khách 150.000 VNĐ
Thành viên 147 McCash
Mua
Khách 250.000 VNĐ
Thành viên 243 McCash
Mua
Khách 490.000 VNĐ
Thành viên 481 McCash
Mua
Khách 730.000 VNĐ
Thành viên 715 McCash
Mua
Khách 960.000 VNĐ
Thành viên 947 McCash
Mua

Website:

Tỉ lệ quy đổi :  10$ = 10.000 Cash

  • Truy cập: https://billing.softnyx.net khi bạn muốn nạp tiền game Gunbound hoặc Rakion
  • Truy cập: https://billing.softnyx-is.com khi bạn muốn nạp tiền game Wolfteam

 

Softnyx Cash là gì?

-  Softnyx Cash là loai tiền ảo được sử dụng trong tất cả các trò chơi phát hành bởi Softnyx. Softnyx Cash sử dụng để mua các vật phẩm trong games Gunbound, Rakion, Wolf Team ...

-  1,000Cash tương đương với USD1.00