Cash game Rakion Softnyx.net

Mua thẻ GoCash nạp cash game Softnyx.net Gunbound, có thể nạp cho cả Rakion WolfTeam

 

Softnyx Cash là gì?

-  Softnyx Cash là loai tiền ảo được sử dụng trong tất cả các trò chơi phát hành bởi Softnyx. Softnyx Cash sử dụng để mua các vật phẩm trong games Gunbound, Rakion, Wolf Team ...

-  1,000Cash tương đương với USD1.00