Thẻ Multi Game Card MGC

Thẻ Multi Game Card MGC Global giá rẻ
Khách 60.000 VNĐ
Thành viên 55 McCash
Mua
Khách 140.000 VNĐ
Thành viên 135 McCash
Mua
Khách 270.000 VNĐ
Thành viên 265 McCash
Mua
Khách 540.000 VNĐ
Thành viên 527 McCash
Mua
Khách 800.000 VNĐ
Thành viên 785 McCash
Mua
Khách 1.290.000 VNĐ
Thành viên 1.273 McCash
Mua
Khách 1.550.000 VNĐ
Thành viên 1.535 McCash
Mua
Khách 2.540.000 VNĐ
Thành viên 2.519 McCash
Mua
Khách 6.330.000 VNĐ
Thành viên 6.299 McCash
Mua
Khách 12.600.000 VNĐ
Thành viên 12.555 McCash
Mua

Website:

​Số dư chưa sử dụng vẫn còn trong thẻ cho tới khi chủ thẻ sử dụng hết.

MGC , viết tắt của Multi-Game Card, là sản phẩm thẻ game quốc tế mở rộng , một thẻ sử dụng cho nhiều loại game khác nhau. Thẻ MGC dùng để thanh toán cho các game đối tác đang phát hành như Cubizone, eFun, Mface. Các game nổi tiếng có thể thanh toán dễ dàng bằng thẻ MGC có thể kể tới: Jouney to the West, Age of Kungfu, One Piece, Pirate King,…