Thẻ Multi Game Card MGC

Thẻ Multi Game Card MGC Global giá rẻ
Khách 60.000 VNĐ
Thành viên 53 McCash
Mua
Khách 140.000 VNĐ
Thành viên 131 McCash
Mua
Khách 260.000 VNĐ
Thành viên 257 McCash
Mua
Khách 520.000 VNĐ
Thành viên 509 McCash
Mua
Khách 770.000 VNĐ
Thành viên 755 McCash
Mua
Khách 1.260.000 VNĐ
Thành viên 1.245 McCash
Mua
Khách 1.500.000 VNĐ
Thành viên 1.485 McCash
Mua
Khách 2.450.000 VNĐ
Thành viên 2.429 McCash
Mua

Website:

​Số dư chưa sử dụng vẫn còn trong thẻ cho tới khi chủ thẻ sử dụng hết.

MGC , viết tắt của Multi-Game Card, là sản phẩm thẻ game quốc tế mở rộng , một thẻ sử dụng cho nhiều loại game khác nhau. Thẻ MGC dùng để thanh toán cho các game đối tác đang phát hành như Cubizone, eFun, Mface. Các game nổi tiếng có thể thanh toán dễ dàng bằng thẻ MGC có thể kể tới: Jouney to the West, Age of Kungfu, One Piece, Pirate King,…