Thẻ Multi Game Card MGC

Thẻ Multi Game Card MGC Global giá rẻ
Khách 60.000 VNĐ
Thành viên 57 McCash
Mua
Khách 140.000 VNĐ
Thành viên 137 McCash
Mua
Khách 280.000 VNĐ
Thành viên 273 McCash
Mua
Khách 550.000 VNĐ
Thành viên 539 McCash
Mua
Khách 810.000 VNĐ
Thành viên 795 McCash
Mua
Khách 1.320.000 VNĐ
Thành viên 1.305 McCash
Mua
Khách 1.590.000 VNĐ
Thành viên 1.573 McCash
Mua
Khách 2.600.000 VNĐ
Thành viên 2.583 McCash
Mua
Khách 6.500.000 VNĐ
Thành viên 6.479 McCash
Mua
Khách 13.080.000 VNĐ
Thành viên 13.039 McCash
Mua

Website:

​Số dư chưa sử dụng vẫn còn trong thẻ cho tới khi chủ thẻ sử dụng hết.

MGC , viết tắt của Multi-Game Card, là sản phẩm thẻ game quốc tế mở rộng , một thẻ sử dụng cho nhiều loại game khác nhau. Thẻ MGC dùng để thanh toán cho các game đối tác đang phát hành như Cubizone, eFun, Mface. Các game nổi tiếng có thể thanh toán dễ dàng bằng thẻ MGC có thể kể tới: Jouney to the West, Age of Kungfu, One Piece, Pirate King,…