Chọn phương thức thanh toán

 Nhập số lượng McCash cần nạp (chẵn 10, tối thiểu 100)  sau đó CHỌN ngân hàng, cổng thanh toán phù hợp với bạn  bấm ĐỒNG Ý và làm theo hướng dẫn.


Tương đương 100.000 VNĐ

 Nhập số lượng McCash cần nạp (chẵn 10, tối thiểu 100)  sau đó CHỌN ngân hàng, cổng thanh toán phù hợp với bạn  bấm ĐỒNG Ý và làm theo hướng dẫn.


Tương đương 100.000 VNĐ

Bạn phải đăng nhập trước khi nạp thẻ!. Đăng nhập

 Nhập số lượng McCash cần nạp (chẵn 10, tối thiểu 100)  sau đó CHỌN ngân hàng, cổng thanh toán phù hợp với bạn  bấm ĐỒNG Ý và làm theo hướng dẫn.


Tương đương 100.000 VNĐ

 Nhập số lượng McCash cần nạp (chẵn 10, tối thiểu 100)  sau đó CHỌN ngân hàng, cổng thanh toán phù hợp với bạn  bấm ĐỒNG Ý và làm theo hướng dẫn.


Tương đương 100.000 VNĐ

 Nhập số lượng McCash cần nạp (chẵn 10, tối thiểu 100)  sau đó CHỌN ngân hàng, cổng thanh toán phù hợp với bạn  bấm ĐỒNG Ý và làm theo hướng dẫn.


Tương đương 100.000 VNĐ

 ♦ Chấp nhận thanh toán qua các loại thẻ : VISA, MASTER CARD

 ♦ Thẻ thanh toán lần đầu hoặc sử dụng nhiều thẻ để thanh toán phải xác minh chủ thẻ trước khi sử dụng dịch vụ. Chỉ sử dụng tối đa 2 thẻ khác nhau.

 ♦ Nhập số lượng McCash cần nạp  sau đó CHỌN hình thức thanh toán phù hợp nhất  bấm ĐỒNG Ý và làm theo hướng dẫn.


Tương đương 100.000 VNĐ

 Nhập số lượng McCash cần nạp (chẵn 10, tối thiểu 100)  sau đó CHỌN ngân hàng, cổng thanh toán phù hợp với bạn  bấm ĐỒNG Ý và làm theo hướng dẫn.


 Nhập số lượng McCash cần nạp (chẵn 10, tối thiểu 100)  sau đó CHỌN ngân hàng, cổng thanh toán phù hợp với bạn  bấm ĐỒNG Ý và làm theo hướng dẫn.


Tương đương 100.000 VNĐ

 Nhập số lượng McCash cần nạp (chẵn 10, tối thiểu 100)  sau đó CHỌN cửa hàng, nơi giao dịch phù hợp với bạn  bấm ĐỒNG Ý và làm theo hướng dẫn.


Tương đương 100.000 VNĐ

Quý khách vui lòng đăng nhập. x