Chọn phương thức thanh toán

Chọn số lượng McCash tối thiểu là 100 McCash, và số McCash cần nạp phải chia hết cho 10.

Sau đó bạn chọn kênh thanh toán phù hợp nhất. Click vào nút Đồng Ý và làm theo các bước hiện ra.


Tương đương 100.000 VNĐ

Lưu ý: Bạn cần đăng ký Internet-Banking hoặc dịch vụ thanh toán trực tuyến tại ngân hàng trước khi thực hiện.
Bạn phải đăng nhập trước khi nạp thẻ!. Đăng nhập

Chọn số lượng McCash tối thiểu là 100 McCash, và số McCash cần nạp phải chia hết cho 10.

Sau đó bạn chọn kênh thanh toán phù hợp nhất. Click vào nút Đồng Ý và làm theo các bước hiện ra.


Tương đương 100.000 VNĐ

Chọn số lượng McCash tối thiểu là 100 McCash, và số McCash cần nạp phải chia hết cho 10.

Sau đó bạn chọn kênh thanh toán phù hợp nhất. Click vào nút Đồng Ý và làm theo các bước hiện ra.


Tương đương 100.000 VNĐ

Chọn số lượng McCash tối thiểu là 100 McCash, và số McCash cần nạp phải chia hết cho 10.

Sau đó bạn chọn kênh thanh toán phù hợp nhất. Click vào nút Đồng Ý và làm theo các bước hiện ra.


Tương đương 100.000 VNĐ

Chọn số lượng McCash tối thiểu là 100 McCash, và số McCash cần nạp phải chia hết cho 10.

Sau đó bạn chọn kênh thanh toán phù hợp nhất. Click vào nút Đồng Ý và làm theo các bước hiện ra.


Tương đương 100.000 VNĐ

  ♦ Thanh toán qua thẻ tín dụng, thẻ thanh toán quốc tế : VISA, MASTER CARD, JCB

  ♦ Chọn số lượng McCash tối thiểu là 100 McCash, và số McCash cần nạp phải chia hết cho 10

  ♦ Sau đó bạn chọn kênh thanh toán phù hợp nhất. Click vào nút Đồng Ý và làm thực hiện thanh toán.


Tương đương 100.000 VNĐ

Chọn số lượng McCash tối thiểu là 100 McCash, và số McCash cần nạp phải chia hết cho 10.

Sau đó bạn chọn kênh thanh toán phù hợp nhất. Click vào nút Đồng Ý và làm theo các bước hiện ra.


Chọn số lượng McCash tối thiểu là 100 McCash, và số McCash cần nạp phải chia hết cho 10.

Sau đó bạn chọn kênh thanh toán phù hợp nhất. Click vào nút Đồng Ý và làm theo các bước hiện ra.


Tương đương 100.000 VNĐ

 Hiện nay, ngay tại cửa hàng FPT Shop, Viettel Store, Thế giới di động, Điện Máy Xanh và Bưu điện, bạn đã có thể chuyển tiền trực tiếp tới số tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử của MuaCash, giúp việc giao dịch được nhanh chóng thuận lợi hơn.

 Chọn số lượng McCash tối thiểu là 100 McCash, và số McCash cần nạp phải chia hết cho 10

 Sau đó bạn chọn kênh thanh toán phù hợp nhất. Click vào nút Đồng Ý và làm theo hướng dẫn.


Tương đương 100.000 VNĐ

Quý khách vui lòng đăng nhập. x