Chọn phương thức thanh toán

 Nhập số lượng McCash cần nạp (chẵn 10, tối thiểu 100 bấm CHỌN phương thức thanh toán phù hợp  bấm ĐỒNG Ý và làm theo hướng dẫn.

 Chuyển tiền nhanh bằng cách quét QR-Code hoặc tải ảnh QR-Code về rồi tải lên trong phần quét QR-Code của ứng dụng ngân hàng.

 Giao dịch thanh toán Tự động qua Chuyển tiền NHANH 247 Napas ACB vui lòng không thoát trang sau khi thanh toán từ 1-10 phút để chờ hoàn thành việc xử lý tự động.

 Nếu đã làm đủ bước mà chưa nhận được McCash, vui lòng truy cập Lịch sử đơn nạp McCash, bấm nút XEM CHI TIẾT của đơn hàng đó để được xử lí lại.


Tương đương 100.000 VNĐ

 Nhập số lượng McCash cần nạp (chẵn 10, tối thiểu 100) ⇒ bấm CHỌN phương thức thanh toán phù hợp ⇒ bấm ĐỒNG Ý và làm theo hướng dẫn.

 Giao dịch nạp qua VTCPay thanh toán Online qua thẻ ATM vui lòng bấm vào nút XONG hoặc XEM KẾT QUẢ GIAO DỊCH để được xử lý tự động.

 


Tương đương 100.000 VNĐ

Bạn phải đăng nhập trước khi nạp thẻ!. Đăng nhập

 Nhập số lượng McCash cần nạp (chẵn 10, tối thiểu 100 bấm CHỌN phương thức thanh toán phù hợp  bấm ĐỒNG Ý và làm theo hướng dẫn.

 Chuyển tiền nhanh bằng cách quét QR-Code hoặc tải ảnh QR-Code về rồi tải lên trong phần quét QR-Code của ứng dụng ngân hàng, ví điện tử.

 Giao dịch thanh toán Tự động qua ví điện tử MOMO vui lòng không thoát trang sau khi thanh toán từ 1-10 phút để chờ hoàn thành việc xử lý tự động.

 Nếu đã làm đủ bước mà chưa nhận được McCash, vui lòng truy cập Lịch sử đơn nạp McCash, bấm nút XEM CHI TIẾT của đơn hàng đó để được xử lí lại.


Tương đương 100.000 VNĐ

 Nhập số lượng McCash cần nạp (chẵn 10, tối thiểu 100 bấm CHỌN phương thức thanh toán phù hợp  bấm ĐỒNG Ý và làm theo hướng dẫn.

 Nếu không thể điền nội dung chuyển tiền, hoặc nội dung chuyển tiền quên/không ghi mã đơn hàng hoặc điền thông tin không chính xác, quý khách vui lòng thực hiện gửi thông báo chuyển tiền.


Tương đương 100.000 VNĐ

 Nhập số lượng McCash cần nạp (chẵn 10, tối thiểu 100 bấm CHỌN phương thức thanh toán phù hợp  bấm ĐỒNG Ý và làm theo hướng dẫn.

 Nếu không thể điền nội dung chuyển tiền, hoặc nội dung chuyển tiền quên/không ghi mã đơn hàng hoặc điền thông tin không chính xác, quý khách vui lòng thực hiện gửi thông báo chuyển tiền.


Tương đương 100.000 VNĐ

 Chấp nhận thanh toán qua các loại thẻ : VISA, MASTER CARD

 Nhập số lượng McCash cần nạp (chẵn 10, tối thiểu 100 bấm CHỌN phương thức thanh toán phù hợp  bấm ĐỒNG Ý và làm theo hướng dẫn.

♦ Thẻ thanh toán lần đầu hoặc sử dụng nhiều thẻ để thanh toán phải xác minh chủ thẻ khi sử dụng dịch vụ. Chỉ sử dụng tối đa 2 thẻ khác nhau.


Tương đương 100.000 VNĐ

 Nhập số lượng McCash cần nạp (chẵn 10, tối thiểu 100 bấm CHỌN phương thức thanh toán phù hợp  bấm ĐỒNG Ý và làm theo hướng dẫn.

 Chuyển tiền nhanh bằng cách quét QR-Code hoặc tải ảnh QR-Code về rồi tải lên trong phần quét QR-Code của ứng dụng ngân hàng.

 Giao dịch thanh toán Tự động qua Chuyển tiền NHANH 247 Napas ACB vui lòng không thoát trang sau khi thanh toán từ 1-10 phút để chờ hoàn thành việc xử lý tự động.

 Nếu đã làm đủ bước mà chưa nhận được McCash, vui lòng truy cập Lịch sử đơn nạp McCash, bấm nút XEM CHI TIẾT của đơn hàng đó để được xử lí lại.


 Nhập số lượng McCash cần nạp (chẵn 10, tối thiểu 100 bấm CHỌN phương thức thanh toán phù hợp  bấm ĐỒNG Ý và làm theo hướng dẫn.

 Nếu không thể điền nội dung chuyển tiền, hoặc nội dung chuyển tiền quên/không ghi mã đơn hàng hoặc điền thông tin không chính xác, quý khách vui lòng thực hiện gửi thông báo chuyển tiền.


Tương đương 100.000 VNĐ

 Nhập số lượng McCash cần nạp (chẵn 10, tối thiểu 100) ⇒ bấm CHỌN phương thức thanh toán phù hợp ⇒ bấm ĐỒNG Ý và làm theo hướng dẫn.

 Nếu không thể điền nội dung chuyển tiền, hoặc nội dung chuyển tiền quên/không ghi mã đơn hàng hoặc điền thông tin không chính xác, quý khách vui lòng thực hiện gửi thông báo chuyển tiền.


Tương đương 100.000 VNĐ

Quý khách vui lòng đăng nhập. x