Chọn phương thức thanh toán

 Nhập số lượng McCash cần nạp (chẵn 10, tối thiểu 100 bấm CHỌN cổng thanh toán bên dưới   bấm ĐỒNG Ý và làm theo hướng dẫn.

 Hỗ trợ các Ngân hàng trong nước qua cổng thanh toán Chuyển tiền NHANH 247 Napas (xử lý tự động)

 Chuyển tiền nhanh bằng cách quét QR-Code hoặc tải ảnh QR-Code về rồi tải lên trong phần quét QR-Code của ứng dụng ngân hàng, ví điện tử.

 Các giao dịch Tự động qua ví MOMO và Chuyển tiền NHANH 247 Napas ACB vui lòng không thoát trang sau khi thanh toán từ 1-10 phút để hoàn thành việc xử lý tự động.

 Nếu bạn đã chuyển tiền thành công với nội dung chuyển tiền chính xác mà chưa nhận được McCash, vui lòng truy cập vào lịch sử đơn đặt hàng nạp McCash, bấm nút XEM CHI TIẾT đơn hàng nạp McCash đó để được xử lí lại.


Tương đương 100.000 VNĐ

 Nhập số lượng McCash cần nạp (chẵn 10, tối thiểu 100 bấm CHỌN cổng thanh toán bên dưới   bấm ĐỒNG Ý và làm theo hướng dẫn.

 Hỗ trợ các Ngân hàng trong nước qua cổng thanh toán Chuyển tiền NHANH 247 Napas (xử lý tự động)

 Chuyển tiền nhanh bằng cách quét QR-Code hoặc tải ảnh QR-Code về rồi tải lên trong phần quét QR-Code của ứng dụng ngân hàng, ví điện tử.

 Các giao dịch Tự động qua ví MOMO và Chuyển tiền NHANH 247 Napas ACB vui lòng không thoát trang sau khi thanh toán từ 1-10 phút để hoàn thành việc xử lý tự động.

 Nếu bạn đã chuyển tiền thành công với nội dung chuyển tiền chính xác mà chưa nhận được McCash, vui lòng truy cập vào lịch sử đơn đặt hàng nạp McCash, bấm nút XEM CHI TIẾT đơn hàng nạp McCash đó để được xử lí lại.


Tương đương 100.000 VNĐ

Bạn phải đăng nhập trước khi nạp thẻ!. Đăng nhập

 Nhập số lượng McCash cần nạp (chẵn 10, tối thiểu 100 bấm CHỌN cổng thanh toán bên dưới   bấm ĐỒNG Ý và làm theo hướng dẫn.

 Hỗ trợ các Ngân hàng trong nước qua cổng thanh toán Chuyển tiền NHANH 247 Napas (xử lý tự động)

 Chuyển tiền nhanh bằng cách quét QR-Code hoặc tải ảnh QR-Code về rồi tải lên trong phần quét QR-Code của ứng dụng ngân hàng, ví điện tử.

 Các giao dịch Tự động qua ví MOMO và Chuyển tiền NHANH 247 Napas ACB vui lòng không thoát trang sau khi thanh toán từ 1-10 phút để hoàn thành việc xử lý tự động.

 Nếu bạn đã chuyển tiền thành công với nội dung chuyển tiền chính xác mà chưa nhận được McCash, vui lòng truy cập vào lịch sử đơn đặt hàng nạp McCash, bấm nút XEM CHI TIẾT đơn hàng nạp McCash đó để được xử lí lại.


Tương đương 100.000 VNĐ

 Nhập số lượng McCash cần nạp (chẵn 10, tối thiểu 100 bấm CHỌN cổng thanh toán bên dưới   bấm ĐỒNG Ý và làm theo hướng dẫn.

 Hỗ trợ các Ngân hàng trong nước qua cổng thanh toán Chuyển tiền NHANH 247 Napas (xử lý tự động)

 Chuyển tiền nhanh bằng cách quét QR-Code hoặc tải ảnh QR-Code về rồi tải lên trong phần quét QR-Code của ứng dụng ngân hàng, ví điện tử.

 Các giao dịch Tự động qua ví MOMO và Chuyển tiền NHANH 247 Napas ACB vui lòng không thoát trang sau khi thanh toán từ 1-10 phút để hoàn thành việc xử lý tự động.

 Nếu bạn đã chuyển tiền thành công với nội dung chuyển tiền chính xác mà chưa nhận được McCash, vui lòng truy cập vào lịch sử đơn đặt hàng nạp McCash, bấm nút XEM CHI TIẾT đơn hàng nạp McCash đó để được xử lí lại.


Tương đương 100.000 VNĐ

 Nhập số lượng McCash cần nạp (chẵn 10, tối thiểu 100 bấm CHỌN cổng thanh toán bên dưới   bấm ĐỒNG Ý và làm theo hướng dẫn.

 Hỗ trợ các Ngân hàng trong nước qua cổng thanh toán Chuyển tiền NHANH 247 Napas (xử lý tự động)

 Chuyển tiền nhanh bằng cách quét QR-Code hoặc tải ảnh QR-Code về rồi tải lên trong phần quét QR-Code của ứng dụng ngân hàng, ví điện tử.

 Các giao dịch Tự động qua ví MOMO và Chuyển tiền NHANH 247 Napas ACB vui lòng không thoát trang sau khi thanh toán từ 1-10 phút để hoàn thành việc xử lý tự động.

 Nếu bạn đã chuyển tiền thành công với nội dung chuyển tiền chính xác mà chưa nhận được McCash, vui lòng truy cập vào lịch sử đơn đặt hàng nạp McCash, bấm nút XEM CHI TIẾT đơn hàng nạp McCash đó để được xử lí lại.


Tương đương 100.000 VNĐ

 ♦ Chấp nhận thanh toán qua các loại thẻ : VISA, MASTER CARD

 ♦ Thẻ thanh toán lần đầu hoặc sử dụng nhiều thẻ để thanh toán phải xác minh chủ thẻ trước khi sử dụng dịch vụ. Chỉ sử dụng tối đa 2 thẻ khác nhau.

 ♦ Nhập số lượng McCash cần nạp  sau đó CHỌN hình thức thanh toán phù hợp nhất  bấm ĐỒNG Ý và làm theo hướng dẫn.


Tương đương 100.000 VNĐ

 Nhập số lượng McCash cần nạp (chẵn 10, tối thiểu 100 bấm CHỌN cổng thanh toán bên dưới   bấm ĐỒNG Ý và làm theo hướng dẫn.

 Hỗ trợ các Ngân hàng trong nước qua cổng thanh toán Chuyển tiền NHANH 247 Napas (xử lý tự động)

 Chuyển tiền nhanh bằng cách quét QR-Code hoặc tải ảnh QR-Code về rồi tải lên trong phần quét QR-Code của ứng dụng ngân hàng, ví điện tử.

 Các giao dịch Tự động qua ví MOMO và Chuyển tiền NHANH 247 Napas ACB vui lòng không thoát trang sau khi thanh toán từ 1-10 phút để hoàn thành việc xử lý tự động.

 Nếu bạn đã chuyển tiền thành công với nội dung chuyển tiền chính xác mà chưa nhận được McCash, vui lòng truy cập vào lịch sử đơn đặt hàng nạp McCash, bấm nút XEM CHI TIẾT đơn hàng nạp McCash đó để được xử lí lại.


 Nhập số lượng McCash cần nạp (chẵn 10, tối thiểu 100 bấm CHỌN cổng thanh toán bên dưới   bấm ĐỒNG Ý và làm theo hướng dẫn.

 Hỗ trợ các Ngân hàng trong nước qua cổng thanh toán Chuyển tiền NHANH 247 Napas (xử lý tự động)

 Chuyển tiền nhanh bằng cách quét QR-Code hoặc tải ảnh QR-Code về rồi tải lên trong phần quét QR-Code của ứng dụng ngân hàng, ví điện tử.

 Các giao dịch Tự động qua ví MOMO và Chuyển tiền NHANH 247 Napas ACB vui lòng không thoát trang sau khi thanh toán từ 1-10 phút để hoàn thành việc xử lý tự động.

 Nếu bạn đã chuyển tiền thành công với nội dung chuyển tiền chính xác mà chưa nhận được McCash, vui lòng truy cập vào lịch sử đơn đặt hàng nạp McCash, bấm nút XEM CHI TIẾT đơn hàng nạp McCash đó để được xử lí lại.


Tương đương 100.000 VNĐ

 Nhập số lượng McCash cần nạp (chẵn 10, tối thiểu 100)  sau đó CHỌN cửa hàng, nơi giao dịch phù hợp với bạn  bấm ĐỒNG Ý và làm theo hướng dẫn.


Tương đương 100.000 VNĐ

Quý khách vui lòng đăng nhập. x