Thông tin về quyền riêng tư cá nhân

Chính sách về quyền riêng tư cá nhân của khách hàng

1. Mục đích và phạm vi thu thập
Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên MuaCash.com bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ Khách hàng. Đây là các thông tin mà MuaCash.com cần Khách hàng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và MuaCash sử dụng nhằm liên hệ xác nhận khi Khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên MuaCash.com, đảm bảo quyền lợi cho Khách hàng.
Các Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, Khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho MuaCash.com về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.
2. Phạm vi sử dụng thông tin
MuaCash.com sử dụng thông tin Khách hàng cung cấp để:
Cung cấp các dịch vụ đến Khách hàng.
Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Khách hàng và MuaCash.com.
Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của Khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo Khách hàng.
Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.
Không sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại MuaCash.com.
MuaCash.com có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân Khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 
3. Các loại thông tin dữ liệu được hệ thống thu thập và cách chúng tôi sử dụng
 
Các loại dữ liệu mà chúng tôi thu thập khi đăng nhập vào Web qua tài khoản Facebook của khách hàng bao gồm :
- Họ tên tài khoản Facebook : Được dùng để đăng ký họ và tên tài khoản thành viên trên website
- Tên Email đăng ký tài khoản Facebook  : Được dùng để đăng ký Email tài khoản thành viên trên website
- UID của tài khoản Facebook : Được dùng để đăng ký ID tài khoản thành viên trên website
4. Thời gian lưu trữ thông tin
Dữ liệu cá nhân của Khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự Khách hàng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân Khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của MuaCash.com.
5. Địa chỉ của đơn vị thu thập, quản lý thông tin và hỗ trợ Khách hàng
MuaCash.com
Địa chỉ : Số 1, Ngõ 82, Đường Nguyễn Khuyến, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội
6. Phương tiện và công cụ để Khách hàng tiếp cận, chỉnh sửa và xóa dữ liệu của mình
Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu MuaCash.com thực hiện việc này.
Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ ba đến Ban quản trị của MuaCash.com. Khi tiếp nhận những phản hồi này, MuaCash sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Khách hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin.
 
7. Cách người dùng yêu cầu XÓA thông tin dữ liệu được thu thập như thế nào

Trong quá trình sử dụng dịch vụ, nếu khách hàng muốn ngừng sử dụng dịch vụ và xóa dữ liệu (tài khoản, mọi thông tin liên quan) trên website của MuaCash.com

Vui lòng thực hiện theo các bước sau đây :

  • 1. Hãy chắc chắn bạn muốn xóa hoàn toàn dữ liệu, việc này sẽ dẫn đến việc bạn không thể sử dụng, tra cứu lại lịch sử giao dịch.
  • 2. Liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Email : [email protected]

Yêu cầu khai báo các thông tin về tài khoản của bạn : Email, Số điện thoại, 1 mã đơn hàng bạn đã từng mua hàng, nạp tiền trước đây.

  • 3. Sau khi nhận được yêu cầu chúng tôi sẽ gửi Mã xác nhận việc xóa tài khoản đến Email / Số điện thoại đăng ký của bạn.
  • 4. Gửi lại mã xác nhận qua email của chúng tôi.
  • 5. Quá trình xóa sẽ bắt đầu sau 24h kể từ lúc xác nhận thành công.
  • 6. Hoàn tất việc xóa tài khoản.

Cách khác nếu bạn chỉ muốn thay đổi thông tin :

Truy cập link thông tin tài khoản khách hàng và thay đổi sang thông tin mới : https://muacash.com/tai-khoan.html

8. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân Khách hàng
Thông tin cá nhân của Khách hàng trên MuaCash.com được MuaCash.com cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của MuaCash.com. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Khách hàng đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. MuaCash cam kết:
Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của Khách hàng khi không có sự cho phép hoặc đồng ý từ Khách hàng, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Khách hàng, MuaCash sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Khách hàng được biết.
Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn, chứng từ kế toán số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của MuaCash.