Thẻ Multi Game Card MGC PlayPark Card

Mua mã thẻ Multi Game Card MGC PlayPark Exclusive Card giá rẻ.
Khách 60.000 VNĐ
Thành viên 57 McCash
Mua
Khách 140.000 VNĐ
Thành viên 137 McCash
Mua
Khách 280.000 VNĐ
Thành viên 269 McCash
Mua
Khách 550.000 VNĐ
Thành viên 539 McCash
Mua
Khách 810.000 VNĐ
Thành viên 795 McCash
Mua
Khách 1.330.000 VNĐ
Thành viên 1.315 McCash
Mua
Khách 1.590.000 VNĐ
Thành viên 1.573 McCash
Mua
Khách 2.600.000 VNĐ
Thành viên 2.575 McCash
Mua
Khách 6.460.000 VNĐ
Thành viên 6.429 McCash
Mua
Khách 12.900.000 VNĐ
Thành viên 12.855 McCash
Mua

Website: 

​Thẻ chỉ sử dụng cho PlayPark Games (US Points)

Hướng dẫn cách topup nạp tiền vào tài khoản PlayPark

Bước 1 : Đầu tiên bạn cần đổi tiền tệ sang US bằng cách bấm vào nút cài đặt và chuyển đơn vị sang USD

 

huong dan nap tien vao tai khoan playpark

 

Bước 2 : Sau khi đổi đơn vị tiền tệ sang USD , bạn sẽ thấy 0.00 US Point, và bấm vào TOP UP để bắt đầu nạp tiền, ở đây chỉ có duy nhất tùy chọn nạp tiền qua thẻ MGC Multi game card . 

 

huong dan nap tien vao playpark

 

Bước 3 : Vui lòng nhập serial và mã thẻ MGC vào khung trống, sau đó bấm TOP UP để hoàn thành việc nạp tiền.

 

nap tien vao tai khoan playpark viet nam

 

Tỉ lệ quy đổi thẻ MGC sang Playpark US Point :

  • 2.00 USD quy đổi được 2.00 US Point
  • 5.00 USD quy đổi được 5.00 US Point
  • 10.00 USD quy đổi được 10.00 US Point
  • 20.00 USD quy đổi được 20.00 US Point
  • 30.00 USD quy đổi được 30.00 US Point
  • 50.00 USD quy đổi được 50.00 US Point
  • 60.00 USD quy đổi được 60.00 US Point
  • 100.00 USD quy đổi được 100.00 US Point

Multi Game Card is a leading cash-based alternative payment platform for online games, virtual goods and digital content. MGC, abbreviated from Multi Game Card (Global), provides an easy way for users to access multiple games around the world.