MGC 500 USD Multi Game Card 500,000 Points

MGC 500 USD Multi Game Card 500,000 Points

Khách 12.950.000 VNĐ
Thành viên 12.899 McCash
Mua

Mô tả

Website:

MGC , viết tắt của Multi-Game Card, là sản phẩm thẻ game quốc tế mở rộng , một thẻ sử dụng cho nhiều loại game khác nhau. Thẻ MGC dùng để thanh toán cho các game đối tác đang phát hành như Cubizone, eFun, Mface. Các game nổi tiếng có thể thanh toán dễ dàng bằng thẻ MGC có thể kể tới: Jouney to the West, Age of Kungfu, One Piece, Pirate King,…