Thẻ Gamania Gash TW Đài Loan

Mua thẻ beanfun Gamania Gash card Taiwan Đài Loan
Khách 60.000 VNĐ
Thành viên 53 McCash
Mua
Khách 100.000 VNĐ
Thành viên 97 McCash
Mua
Khách 150.000 VNĐ
Thành viên 145 McCash
Mua
Khách 290.000 VNĐ
Thành viên 285 McCash
Mua
Khách 490.000 VNĐ
Thành viên 479 McCash
Mua
Khách 950.000 VNĐ
Thành viên 935 McCash
Mua
Khách 2.730.000 VNĐ
Thành viên 2.709 McCash
Mua
Khách 4.540.000 VNĐ
Thành viên 4.509 McCash
Mua

-  Thẻ Gamania Gash TW chỉ sử dụng cho các Game do Gamania Đài Loan phát hành. Tài khoản cần được kích hoạt trước khi nạp thẻ.

-  Games tiêu biểu được hỗ trợ nạp thẻ 

  • 龙之谷 (台服)  / Dragon Valley  
  • 永恒纪元 (台服) / Timeless era