Thẻ Gamania Gash TW Đài Loan

Mua thẻ beanfun Gamania Gash card Taiwan Đài Loan
Khách 60.000 VNĐ
Thành viên 53 McCash
Mua
Khách 100.000 VNĐ
Thành viên 95 McCash
Mua
Khách 150.000 VNĐ
Thành viên 143 McCash
Mua
Khách 280.000 VNĐ
Thành viên 275 McCash
Mua
Khách 460.000 VNĐ
Thành viên 455 McCash
Mua
Khách 920.000 VNĐ
Thành viên 905 McCash
Mua
Khách 2.620.000 VNĐ
Thành viên 2.599 McCash
Mua
Khách 4.370.000 VNĐ
Thành viên 4.345 McCash
Mua

-  Thẻ Gamania Gash TW chỉ sử dụng cho các Game do Gamania Đài Loan phát hành. Tài khoản cần được kích hoạt trước khi nạp thẻ.

-  Games tiêu biểu được hỗ trợ nạp thẻ 

  • 龙之谷 (台服)  / Dragon Valley  
  • 永恒纪元 (台服) / Timeless era