Gash TW 3000 Point

Gash TW 3000 Point

Khách 2.620.000 VNĐ
Thành viên 2.605 McCash
Mua

Mô tả

Website : 

 

-  Thẻ Gamania Gash TW chỉ sử dụng cho các Game do Gamania Đài Loan phát hành. Tài khoản cần được kích hoạt trước khi nạp thẻ.

-  Games tiêu biểu được hỗ trợ nạp thẻ 

  • 龙之谷 (台服)  / Dragon Valley  
  • 永恒纪元 (台服) / Timeless era