Gói nạp tiền tài khoản iTunes China

Nạp tài khoản Apple iTunes Store China Trung Quốc
Khách 290.000 VNĐ
Thành viên 283 McCash
Mua
Khách 4.050.000 VNĐ
Thành viên 4.029 McCash
Mua
Khách 2.060.000 VNĐ
Thành viên 2.039 McCash
Mua
Khách 1.250.000 VNĐ
Thành viên 1.235 McCash
Mua
Khách 850.000 VNĐ
Thành viên 835 McCash
Mua
Khách 430.000 VNĐ
Thành viên 421 McCash
Mua
Khách 220.000 VNĐ
Thành viên 215 McCash
Mua

Website:

- Khi mua hàng, bạn cần phải gửi thông tin tài khoản iTunes ( ID + Pass ) chúng tôi sẽ đăng nhập và nạp tiền cho bạn. Tiền này có thể được sử dụng để thanh toán trên iTunes Store Trung Quốc.

- Xin vui lòng tắt chức năng bảo mật 2 lớp trước khi thực hiện giao dịch để MuaCash có thể đăng nhập và nạp tiền một cách nhanh gọn nhất. Nếu đã bật OTP và không tắt xác minh 2 bước, vui lòng lấy code  tại đây :

EN

  1. Go to “Setting”> "ID Apple''
  2. Click “Password and Security”
  3. Click “Back up code”

 VI

  1. ​Truy cập vào "Cài đặt" > bấm vào "ID Apple"
  2. Vào mục " Mật khẩu và bảo mật"
  3. Bấm vào "Nhận Mã Xác Minh"