Gói nạp tiền tài khoản iTunes China Trung Quốc

Nạp tài khoản Apple iTunes Store China Trung Quốc
Khách 290.000 VNĐ
Thành viên 285 McCash
Mua
Khách 4.760.000 VNĐ
Thành viên 4.729 McCash
Mua
Khách 2.390.000 VNĐ
Thành viên 2.371 McCash
Mua
Khách 1.470.000 VNĐ
Thành viên 1.453 McCash
Mua
Khách 990.000 VNĐ
Thành viên 975 McCash
Mua
Khách 510.000 VNĐ
Thành viên 497 McCash
Mua
Khách 260.000 VNĐ
Thành viên 253 McCash
Mua

Website:

- Khi mua hàng, bạn cần phải gửi thông tin tài khoản iTunes ( ID + Pass ) chúng tôi sẽ đăng nhập và nạp tiền cho bạn. Tiền này có thể được sử dụng để thanh toán trên iTunes Store Trung Quốc.

- Nếu tài khoản iTunes CN đã bật xác minh đăng nhập 2 bước, bạn có thể tự lấy code tại đây :

EN

  1. Go to “Setting”> "ID Apple''
  2. Click “Password and Security”
  3. Click “Back up code”

 VI

  1. ​Truy cập vào "Cài đặt" > bấm vào "ID Apple"
  2. Vào mục " Mật khẩu và bảo mật"
  3. Bấm vào "Nhận Mã Xác Minh"