Gói nạp tiền tài khoản iTunes China Trung Quốc

Nạp tài khoản Apple iTunes Store China Trung Quốc
Khách 210.000 VNĐ
Thành viên 207 McCash
Mua
Khách 320.000 VNĐ
Thành viên 315 McCash
Mua
Khách 90.000 VNĐ
Thành viên 89 McCash
Mua
Khách 140.000 VNĐ
Thành viên 135 McCash
Mua
Khách 220.000 VNĐ
Thành viên 215 McCash
Mua
Khách 440.000 VNĐ
Thành viên 429 McCash
Mua
Khách 860.000 VNĐ
Thành viên 845 McCash
Mua
Khách 2.070.000 VNĐ
Thành viên 2.049 McCash
Mua
Khách 4.070.000 VNĐ
Thành viên 4.045 McCash
Mua

Website:

- Khi mua hàng, bạn cần phải gửi thông tin tài khoản iTunes ( ID + Pass ) chúng tôi sẽ đăng nhập và nạp tiền cho bạn. Tiền này có thể được sử dụng để thanh toán trên iTunes Store Trung Quốc.

- Nếu tài khoản iTunes CN đã bật xác minh đăng nhập 2 bước, bạn có thể tự lấy code tại đây :

EN

  1. Go to “Setting”> "ID Apple''
  2. Click “Password and Security”
  3. Click “Back up code”

 VI

  1. ​Truy cập vào "Cài đặt" > bấm vào "ID Apple"
  2. Vào mục " Mật khẩu và bảo mật"
  3. Bấm vào "Nhận Mã Xác Minh"