Nạp tài khoản iTunes China

Khách: 4.250.000 VNĐ
Thành viên: 4.199 (Exp: 4.199) McCash (799 Exp)
Mua
Khách: 2.130.000 VNĐ
Thành viên: 2.099 (Exp: 2.099) McCash (789 Exp)
Mua
Khách: 1.290.000 VNĐ
Thành viên: 1.269 (Exp: 1.269) McCash (789 Exp)
Mua
Khách: 870.000 VNĐ
Thành viên: 855 (Exp: 855) McCash (855 Exp)
Mua
Khách: 440.000 VNĐ
Thành viên: 429 (Exp: 429) McCash (429 Exp)
Mua
Khách: 220.000 VNĐ
Thành viên: 215 (Exp: 215) McCash (215 Exp)
Mua
1/1

Website:

- Khi mua hàng, bạn cần phải gửi thông tin tài khoản iTunes ( ID + Pass ) chúng tôi sẽ đăng nhập và nạp tiền cho bạn. Tiền này có thể được sử dụng để thanh toán trên iTunes Store Trung Quốc.

- Xin vui lòng tắt chức năng bảo mật 2 lớp trước khi thực hiện giao dịch để MuaCash có thể đăng nhập và nạp tiền một cách nhanh gọn nhất.

- Để đảm bảo an ninh, xin vui lòng đổi lại mật khẩu mới tài khoản iTunes của bạn khi giao dịch thành công.

 

MUA SẢN PHẨM NHƯ THẾ NÀO ?

  • Cách 1 :  Dành cho thành viên
Đăng ký tài khoản   >>   Nạp McCash   >>   Mua sản phẩm   >>   Nhận sản phẩm trong Lịch sử giao dịch
  • Cách 2 :  Dành cho khách (Không sử dụng tài khoản)
Click nút Mua   >>   Điền thông tin cá nhân   >>   Thanh toán thành công   >>   Nhận sản phẩm qua Email

 

 

How to Change App Store Country/Region in iPhone or iPad!

 

 

 

Liên hệ