Kích hoạt tính năng nạp thẻ iTunes China

Kích hoạt tính năng nạp thẻ iTunes China

Khách 320.000 VNĐ
Thành viên 315 McCash
Mua

Mô tả

Nếu là người dùng không phải người Trung Quốc mà muốn tải Apps hoặc mua các mặt hàng trên iTunes của Trung Quốc, bạn có thể tạo cho mình một tài khoản AppleID Trung Quốc .Trong lần đầu tiên bạn nạp mã thẻ iTunes Gift Card Trung Quốc, bạn cần xác minh danh tính bằng cách nhập ID Trung Quốc, Tên Trung Quốc và Số điện thoại để xác minh. Sau khi vượt qua xác minh, sau đó bạn có thể đổi mã. Nếu là người nước ngoài, bạn có thể sử dụng dịch vụ kích hoạt tính năng nạp thẻ iTunes CN của MuaCash

Vui lòng tắt xác minh hai bước của AppleID trước khi yêu cầu chúng tôi kích hoạt tính năng đổi thẻ iTunes CN.

Chú ý  : 

  • Vui lòng cung cấp ID và mật khẩu Apple Trung Quốc của bạn Sau đó chúng tôi sẽ đăng nhập Apple ID của bạn để xác minh
  • Sau khi kích hoạt, bạn có thể nạp mã thẻ quà tặng CN iTunes. 
  • Apple sẽ không yêu cầu bạn kích hoạt lại.
  • Apple sẽ yêu cầu kích hoạt lại khi bạn đổi AppleID quay trở lại vùng nước của bạn. Do vậy để tránh sử dụng dịch vụ kích hoạt lại , bạn nên sử dụng một tài khoản AppleID Trung Quốc để sử dụng riêng .