Thẻ nạp tiền ví Steam Wallet Card Code

Thẻ nạp tiền ví Steam Wallet Card code việt nam global giá rẻ
Khách 2.550.000 VNĐ
Thành viên 2.529 McCash
Mua
Khách 1.320.000 VNĐ
Thành viên 1.299 McCash
Mua
Khách 590.000 VNĐ
Thành viên 579 McCash
Mua
Khách 1.070.000 VNĐ
Thành viên 1.059 McCash
Mua
Khách 120.000 VNĐ
Thành viên 117 McCash
Mua
Khách 240.000 VNĐ
Thành viên 233 McCash
Mua
Khách 580.000 VNĐ
Thành viên 571 McCash
Mua
Khách 40.000 VNĐ
Thành viên 37 McCash
Mua
Khách 70.000 VNĐ
Thành viên 63 McCash
Mua
Khách 80.000 VNĐ
Thành viên 75 McCash
Mua
Khách 130.000 VNĐ
Thành viên 125 McCash
Mua
Khách 150.000 VNĐ
Thành viên 145 McCash
Mua
Khách 360.000 VNĐ
Thành viên 355 McCash
Mua
Khách 610.000 VNĐ
Thành viên 597 McCash
Mua
Khách 710.000 VNĐ
Thành viên 699 McCash
Mua
Khách 1.390.000 VNĐ
Thành viên 1.377 McCash
Mua
Khách 40.000 VNĐ
Thành viên 35 McCash
Mua
Khách 70.000 VNĐ
Thành viên 67 McCash
Mua
Khách 170.000 VNĐ
Thành viên 165 McCash
Mua
Khách 280.000 VNĐ
Thành viên 271 McCash
Mua
Khách 440.000 VNĐ
Thành viên 429 McCash
Mua
Khách 550.000 VNĐ
Thành viên 537 McCash
Mua
Khách 1.180.000 VNĐ
Thành viên 1.163 McCash
Mua
Khách 30.000 VNĐ
Thành viên 27 McCash
Mua
Khách 110.000 VNĐ
Thành viên 103 McCash
Mua
Khách 140.000 VNĐ
Thành viên 135 McCash
Mua
Khách 190.000 VNĐ
Thành viên 187 McCash
Mua
Khách 260.000 VNĐ
Thành viên 253 McCash
Mua
Khách 530.000 VNĐ
Thành viên 519 McCash
Mua
Khách 840.000 VNĐ
Thành viên 827 McCash
Mua
Khách 1.240.000 VNĐ
Thành viên 1.225 McCash
Mua
Khách 100.000 VNĐ
Thành viên 97 McCash
Mua
Khách 200.000 VNĐ
Thành viên 195 McCash
Mua
Khách 400.000 VNĐ
Thành viên 389 McCash
Mua
Khách 600.000 VNĐ
Thành viên 587 McCash
Mua
Khách 980.000 VNĐ
Thành viên 967 McCash
Mua
Khách 60.000 VNĐ
Thành viên 53 McCash
Mua
Khách 80.000 VNĐ
Thành viên 75 McCash
Mua
Khách 110.000 VNĐ
Thành viên 103 McCash
Mua
Khách 190.000 VNĐ
Thành viên 181 McCash
Mua
Khách 320.000 VNĐ
Thành viên 311 McCash
Mua
Khách 880.000 VNĐ
Thành viên 867 McCash
Mua
Khách 1.730.000 VNĐ
Thành viên 1.713 McCash
Mua
Khách 130.000 VNĐ
Thành viên 123 McCash
Mua
Khách 250.000 VNĐ
Thành viên 241 McCash
Mua
Khách 600.000 VNĐ
Thành viên 589 McCash
Mua
Khách 1.180.000 VNĐ
Thành viên 1.165 McCash
Mua
Khách 2.290.000 VNĐ
Thành viên 2.269 McCash
Mua
Khách 100.000 VNĐ
Thành viên 95 McCash
Mua
Khách 190.000 VNĐ
Thành viên 183 McCash
Mua
Khách 320.000 VNĐ
Thành viên 309 McCash
Mua
Khách 370.000 VNĐ
Thành viên 359 McCash
Mua
Khách 710.000 VNĐ
Thành viên 695 McCash
Mua
Khách 880.000 VNĐ
Thành viên 867 McCash
Mua
Khách 1.720.000 VNĐ
Thành viên 1.703 McCash
Mua
Khách 180.000 VNĐ
Thành viên 171 McCash
Mua
Khách 290.000 VNĐ
Thành viên 283 McCash
Mua
Khách 350.000 VNĐ
Thành viên 341 McCash
Mua
Khách 690.000 VNĐ
Thành viên 673 McCash
Mua
Khách 1.030.000 VNĐ
Thành viên 1.013 McCash
Mua
Khách 1.350.000 VNĐ
Thành viên 1.335 McCash
Mua
Khách 1.690.000 VNĐ
Thành viên 1.673 McCash
Mua
Khách 2.000.000 VNĐ
Thành viên 1.983 McCash
Mua
Khách 3.300.000 VNĐ
Thành viên 3.275 McCash
Mua

Website:

Các loại thẻ trên đều nạp được vào tài khoản Steam Việt Nam. Hệ thống sẽ tự quy đổi theo tỉ giá ngoại tệ nếu bạn nạp thẻ của quốc gia này vào tài khoản Steam của quốc gia khác.

 

Tra quy đổi tỉ giá ngoại tệ sang VNĐ tại đây :  https://vi.coinmill.com/

Steam Wallet Code là gì?

Steam Wallet Code là dạng mã thẻ Steam Wallet dưới dạng code online dùng để nạp tiền mua game Steam hoặc mua đồ trong game online như DOTA 2, CSGO. Cũng giống như kiểu nạp thẻ điện thoại mà chỉ cần nạp mã thẻ cào thôi ấy mà, khỏi cần phải mua thẻ giấy mà vẫn được nạp tiền một cách nhanh chóng tiện lợi. 
Các bạn nạp Code Steam Wallet vào tài khoản và hệ thống sẽ tự quy đổi theo tỉ giá ngoại tê hiện hành. Tài khoản sẽ có số dư được tính bằng VNĐ nếu bạn ở Việt Nam.

Ví dụ : 

  • Steam Wallet Code Rp 12,000 ID  =  19.650 VNĐ
  • Steam Wallet Code 50 Peso PH   =  22.507 VNĐ
  • Steam Wallet Code 50 Baht TH   =   37.755 VNĐ
  • Steam Wallet Code 5,000 WON KR   =   96.638 VNĐ
  • Steam Wallet Code RM5 MY   =   27.917 VNĐ
  • Steam Wallet Code 100 TWD TW   =  73.784 VNĐ