Thẻ iTunes Gift Card Mỹ

Mua mã thẻ quà tặng Apple iTunes Gift Card US giá rẻ.
Khách 60.000 VNĐ
Thành viên 59 McCash
Mua
Khách 90.000 VNĐ
Thành viên 89 McCash
Mua
Khách 150.000 VNĐ
Thành viên 145 McCash
Mua
Khách 290.000 VNĐ
Thành viên 287 McCash
Mua
Khách 440.000 VNĐ
Thành viên 433 McCash
Mua
Khách 590.000 VNĐ
Thành viên 577 McCash
Mua
Khách 720.000 VNĐ
Thành viên 709 McCash
Mua
Khách 870.000 VNĐ
Thành viên 855 McCash
Mua
Khách 1.420.000 VNĐ
Thành viên 1.405 McCash
Mua
Khách 1.970.000 VNĐ
Thành viên 1.955 McCash
Mua
Khách 2.750.000 VNĐ
Thành viên 2.735 McCash
Mua
Khách 4.170.000 VNĐ
Thành viên 4.149 McCash
Mua
Khách 5.550.000 VNĐ
Thành viên 5.519 McCash
Mua
Khách 6.950.000 VNĐ
Thành viên 6.919 McCash
Mua
Khách 8.350.000 VNĐ
Thành viên 8.299 McCash
Mua

Website:

​Lưu ý : Game của bạn phải tải được từ App Store khu vực Mỹ US mới sử dụng loại thẻ này để thanh toán được.

iTunes Gift Card US chỉ sử dụng cho tài khoản AppleID đăng kí khu vực US Mỹ. Hiện tại Apple đã thắt chặt hơn trong việc đổi quốc gia sang US, cách giải quyết hiện tại đó là sử dụng phần mềm FakeIP trên máy tính và đăng kí tài khoản mới ở khu vực US luôn.

Khi thanh toán mua game ứng dụng AppStore thì hệ thống sẽ yêu cầu bạn nhập lại câu hỏi bảo mật, nếu bạn quên hoặc không nhớ câu hỏi bảo mật thì hãy bật xác minh 2 bước đăng nhập tài khoản AppleID lên , hệ thống sẽ bỏ qua câu hỏi bảo mật cho bạn.

How to redeem iTunes Gift Card Code?

To redeem iTunes Gift Card on your iPhone, iPad, or iPod touch:

 1. On your device, open iTunes Store App.
 2. Scroll to the bottom of the Featured section and tap Redeem.
 3. Login with your Apple ID.
 4. Tap "You can also enter your code manually."
 5. Enter the 16-digit code, which starts with X, retrievable from My Game Card Page.
 6. Tap Redeem. After redeem is successful, your iTunes account balance automatically updates.

To redeem iTunes Gift Card on your Mac:

 1. Launch iTunes.
 2. Click Sign In. Then enter your Apple ID and password.
 3. Click your name. Choose Redeem from the menu.
 4. Enter your password again.
 5. Enter the 16-digit code, which starts with X, retrievable from My Game Card Page.
 6. Click Redeem. After redeem is successful, your iTunes account balance automatically updates.

[Hướng dẫn] - Cách tạo tài khoản Apple iTunes US | MuaCash

 


Hướng dẫn đổi quốc gia tài khoản AppleID sang US trên máy tính