Giới thiệu hệ thống tài khoản VIP trên MuaCash.com

Lần đầu tiên tại Việt Nam, MuaCash ra mắt hệ thống tài khoản thành viên VIP vô cùng độc đáo và mới lạ, nhầm tri ân cho những khách hàng tích cực sử dụng các dịch vụ của MuaCash. Bài viết sẽ giới thiệu về hệ thống các cấp độ VIP và cách làm thế nào để thành viên có thể đạt được VIP cũng như đặc quyền của từng cấp độ VIP.

 

Hệ thống tài khoản thành viên VIP trên MuaCash.com có 5 cấp bậc từ VIP 1 đến VIP 5, mỗi cấp bậc VIP sẽ nhận được ưu đãi giảm giá khi mua các sản phẩm tại MuaCash.com

 

Ưu đãi giảm giá khi mua sản phẩm dành cho các cấp độ VIP :

  • VIP 1: Giảm 1.0%
  • VIP 2: Giảm 1.2%
  • VIP 3: Giảm 1.5%
  • VIP 4: Giảm 1.8%
  • VIP 5: Giảm 2.0%

Lưu ý: % giảm giá trên mỗi loại tài khoản VIP chỉ áp dụng với các sản phẩm không thuộc loại đặc biệt, không áp dụng cho tất cả sản phẩm, một số sản phẩm có thể thấp hơn hoặc không được giảm giá. Mỗi cấp độ thành viên được nâng cấp sẽ chỉ được kích hoạt cho đơn hàng kế tiếp của bạn. 

 

 

Làm thế nào để trở thành thành viên VIP của MuaCash.com và thời hạn của VIP:

Hàng tháng, vào thời điểm 0h00ph ngày mùng 1 của tháng hiện tại, hệ thống sẽ bắt đầu tính điểm mua hàng của khách hàng Thành công trong tháng trước ( tính từ 0h00ph ngày mùng 1 tới 23h59ph ngày cuối cùng của tháng đó ). 

Hệ thống không tính khi đơn hàng chưa thành công và sẽ bị trừ đi nếu đơn hàng Hoàn tiền.

Điểm mua hàng chính là Tổng giá trị McCash mà bạn đã mua hàng Thành công trong tháng trước (không phải số McCash đã nạp), nếu bạn đạt tới mốc VIP nào thì tài khoản của bạn sẽ được lên Level VIP đó. Các level chưa đủ điểm để lên Level mới sẽ không được tính.

Khuyến cáo : bạn nên mua sắm cấp tốc ngay để lên thêm Level cho đỡ lãng phí trước 0h ngày đầu tiên của tháng mới.

Và hệ thống Level sẽ quay về 0 để bắt đầu lại quy trình tính tháng mới.

  • VIP 1: Tổng mua hàng tháng trước đạt 5.000 McCash
  • VIP 2: Tổng mua hàng tháng trước đạt 10.000 McCash
  • VIP 3: Tổng mua hàng tháng trước đạt 15.000 McCash
  • VIP 4: Tổng mua hàng tháng trước đạt 25.000 McCash
  • VIP 5: Tổng mua hàng tháng trước đạt 50.000 McCash

 

Thời hạn nhận ưu đãi thành viên VIP là 1 tháng tiếp theo kể từ ngày hệ thống tính điểm mua sắm vào ngày mùng 1 của tháng đó. Khi hết hạn VIP cũng là ngày hệ thống tinh điểm cho đợt VIP tiếp theo. Nếu tháng mới bạn không đạt đủ chỉ tiêu sẽ không được duy trì VIP.

Hệ thống thành viên VIP cùng với hệ thống điểm tích lũy EXP sẽ mang lại tối đa lên tới 5% giảm giá cho khách hàng, đây cũng là sự tri ân cực lớn dành cho những khách hàng tuyệt vời, những người đã ủng hộ MuaCash trong suốt thời gian vừa qua.