Tài khoản Nexon KR Hàn Quốc

Mua account nick tài khoản Nexon Korean, chơi game Elsword Bubble Fighter Fifa online Hàn Quốc
Khách 350.000 VNĐ
Thành viên 341 McCash
Mua
Khách 420.000 VNĐ
Thành viên 409 McCash
Mua
Khách 420.000 VNĐ
Thành viên 409 McCash
Mua
Khách 1.440.000 VNĐ
Thành viên 1.425 McCash
Mua
Khách 1.690.000 VNĐ
Thành viên 1.675 McCash
Mua
Khách 2.120.000 VNĐ
Thành viên 2.099 McCash
Mua
Khách 1.700.000 VNĐ
Thành viên 1.685 McCash
Mua
Khách 3.100.000 VNĐ
Thành viên 3.079 McCash
Mua

Website:

 

- Tài khoản Nexon đăng kí bởi Mail 163 không thể chơi DNF, Cyphers, Final Fantasy14, Maplestory 1, HIT2, SA (vui lòng đặt hàng riêng) và các game đang close beta;

- Tài khoản Nexon đăng kí bởi Mail 163 không thể truy cập mail, tài khoản Nexon đăng kí bởi Hotmail truy cập mail bình thường;

- Khách hàng không được bật chế độ Protection ID, nếu không sẽ không truy cập được tài khoản nữa;

- Bắt buộc sử dụng Korean IP VPN đế tránh việc tài khoản bị khóa hay bắt xác minh lại (sẽ không được hỗ trợ việc xác minh lại).

​Chú ý : 

 • Tài khoản không hỗ trợ việc xác minh lại, ipin hoặc số điện thoại Hàn Quốc đã được sử dụng để xác minh tài khoản này;
 • Tài khoản được bảo hành trong vòng 7 ngày kể từ ngày khách hàng nhận tài khoản vời đầy đủ thông tin cần thiết, sau thời gian này MuaCash sẽ không hỗ trợ bất cứ điều gì thêm. 
 • Tài khoản đủ điều kiện bảo hành khi không bị khóa bởi các lí do như không chơi game trong thời gian dài, theo quy định của nhà phát hành game, hoặc bị khóa do sử dụng hack cheat gian lận trong game hoặc để lộ thông tin về vùng miền, những nơi bị nhà phát hành cấm chơi game.
 • Tài khoản này không hỗ trợ việc đổi mật khẩu, vui lòng giữ an toàn thông tin tài khoản và không chia sẻ tài khoản với người khác, MuaCash không chịu trách nhiệm và không hỗ trợ trong trường hợp khách hàng chia sẻ tài khoản cho người khác dẫn tới việc gặp rủi ro mất hoặc bị khóa tài khoản;
 • Bạn có thể nạp tiền vào tài khoản game;
 • Bạn là người Việt Nam nên việc chơi được game tại server Hàn Quốc là một trải nghiệm, bất cứ hành động nạp tiền đầu tư vào tài khoản game, khách hàng vui lòng tự chịu trách nhiệm trong trường hợp nhà phát hành khóa tài khoản, hãy xem như đây là trải nghiệm game bản gốc tại Hàn Quốc, bạn không thể đòi hỏi quá nhiều điều như một công dân Việt Nam;
 • Không thể hoàn lại tiền sau khi nhận tài khoản game.

 

Một tài khoản Nexon KR đã xác minh không chơi được các game sau :  DNF, Cyphers, Final Fantasy14, Maplestory 1 ( Tài khoản này không thể chơi các game đang close beta )

 • Tango 5:The Last Dance : https://t5.nexon.com/

 • TERA : https://tera.nexon.com/

 • Elsword : https://elsword.nexon.com/

 • Closers Online : https://closers.nexon.com/

 • Lost Saga(KLS) : https://lostsaga.nexon.com/

 • Combat Arms : https://combatarms.nexon.com/

 • Sudden Attack, Only can play Sudden Attack1(Sudden Attack2 server already closed) : https://sa.nexon.com/

 • Kritika : https://kt.hangame.nexon.com/

 • Counter Striker Online & Counter Striker Online 2

  • https://csonline.nexon.com/

  • https://csonline2.nexon.com/

 • Dota & Dota 2 : https://dota2.nexon.com/

 • Tree of Savior : https://tos.nexon.com/

 • Fifa online 3 : https://fifaonline3.nexon.com/

 • TalesRunner : https://tr.sgp.nexon.com/index.asp

 • FreeStyle2 Street Basketball : https://fs2.nexon.com/

 • Qplay : https://qplay.nexon.com/

 • Bubble Fighter : https://bf.nexon.com/

 • Crazy Arcade : https://ca.nexon.com/

 • Kart Rider KartRider : https://kart.nexon.com/Main/Index.aspx

 • Mabinogi Heroes, can play Mabinogi Heros, can't play mabinogi https://mabinogi.nexon.com/  : https://heroes.nexon.com/

 • Aima : https://aima.nexon.com/

 • Arpiel : https://arpiel.nexon.com/

 • Herowarz : https://herowarz.nexon.com/

 • Everplanet : https://everplanet.nexon.com/main

 • ICarus 2.0 : https://icarus.nexon.com/main

 • Tales Weaver talesweaver : https://tales.nexon.com/

 • Asgard : https://asgard.nexon.com/

 • Elancia : https://elancia.nexon.com/

 • Atlantica : https://at.nexon.com/

 • Legend Of Darkness : https://lod.nexon.com/

 • Chaos Online : https://co.nexon.com/

 • Hyper Universe : https://hu.nexon.com/

 • Need For Speed Edge (still in close beta) : https://needforspeed-edge.nexon.com/

 • Domnations ; https://dominations.nexon.com/kr

 • Dragon Nest Nexon : https://dn.nexon.com/index_contents.html

 • Peria Chronicles : https://peria.nexon.com/main/index.aspx

 • Kingdomof Wind : https://baram.nexon.com