Hướng dẫn đổi mật khẩu tài khoản Nexon KR Hàn Quốc

Hướng dẫn thay đổi mật khẩu tài khoản NEXON Games KR Hàn Quốc

Sau khi mua tài khoản NEXON KR tại đây


1. Đăng nhập vào trang web www.nexon.com và nhấp vào tùy chọn này

 

Huong-dan-thay-doi-mat-khau-tai-khoan-NEXON-Games-KR-Han-Quoc


2. Trang mở ra một link mới :  https://member.nexon.com/manage/changepwd.aspx , bấm vào 비밀번호변경  để đổi mật khẩu cho tài khoản Nexon của bạn

 

Huong-dan-thay-doi-mat-khau-tai-khoan-NEXON-Games-KR-Han-Quoc-1

 
3. Sau khi đối mật khẩu thành công, bạn sẽ thấy thông báo hoàn thành như hình dưới . Sau đó chuyển sang trang web trò chơi và đăng nhập lại

 

Huong-dan-thay-doi-mat-khau-tai-khoan-NEXON-Games-KR-Han-Quoc-2