Redzen MU Legend Webzen

Nạp Redzen game MU Legend Webzen NA
Khách 260.000 VNĐ
Thành viên 255 McCash
Mua
Khách 640.000 VNĐ
Thành viên 625 McCash
Mua
Khách 1.250.000 VNĐ
Thành viên 1.235 McCash
Mua
Khách 2.450.000 VNĐ
Thành viên 2.425 McCash
Mua
Khách 2.460.000 VNĐ
Thành viên 2.439 McCash
Mua
Khách 1.260.000 VNĐ
Thành viên 1.243 McCash
Mua
Khách 770.000 VNĐ
Thành viên 755 McCash
Mua
Khách 520.000 VNĐ
Thành viên 509 McCash
Mua
Khách 260.000 VNĐ
Thành viên 257 McCash
Mua
Khách 130.000 VNĐ
Thành viên 127 McCash
Mua

Website : 

Wcoin là tiền ảo được sử dụng để mua đồ trong game Rappelz, Flyff, MU Online và C9.

Redzen là tiền ảo được sử dụng để mua vật phẩm trong MU Legend.

Gem là tiền ảo được sử dụng để mua đồ trong game MU Ignition.

MU Legend Webzen là game gì ?

- MU Legend là tựa MMORPG 3D do Webzen Hàn Quốc phát triển, sẽ tiếp nối câu chuyện và thế giới quan của phiên bản MU Online đi trước. Game sử dụng engine Unreal đời thứ ba để chế tác, đồng thời xây dựng góc thị giác 2.5D/3D, chủ yếu lấy phong cách đen tối làm chính, nhưng tạo hình nhân vật hoàn toàn khác với tác phẩm trước. Game hiện cung cấp 5 trường phái nhân vật cơ bản là Archer , Blader, Dark Lord, War Mage và Summoner.