VPS treo Bluestacks IP Việt Nam

Dịch vụ cho thuê VPS treo Bluestacks IP Việt Nam, GPU NVIDIA dùng cho Bluestacks, Noxplayer, chơi game MU, Võ Lâm, Fifa 4...
Khách 720.000 VNĐ
Thành viên 707 McCash
Mua
Khách 2.090.000 VNĐ
Thành viên 2.069 McCash
Mua
Khách 4.130.000 VNĐ
Thành viên 4.095 McCash
Mua

VPS Bluestacks RAM 8 CPU 4

  • VPS ảo hóa NVME
  • 8 GB RAM
  • 4 CPU Intel Xeon E5 2680v4
  • 40 GB SSD
  • 01 IPv4 dùng riêng tại Việt Nam
  • Tốc độ mạng 100 Mbps
  • GPU NVIDIA
  • Dùng cho Bluestacks, Noxplayer, chơi game MU, Võ Lâm, Fifa 4...