TRỢ GIÚP

Để được trợ giúp một cách tốt nhất, xin vui lòng chọn theo chủ đề mà bạn cần giải đáp : 

 

 Tài khoản

 • Cách đăng kí miễn phí tài khoản MuaCash. 
 • Các khái niệm có trong tài khoản MuaCash. 
 • Cách kiểm tra lịch sử giao dịch đã thực hiện.

  Số dư

 • Khái niệm về các chỉ số trên MuaCash. 
 • Hướng dẫn từng bước nạp McCash. 
 • Tỉ lệ quy đổi EXP.

 Giao dịch

 • Hướng dẫn giao dịch trực tuyến trên MuaCash. 
 • Hướng dẫn giao dịch ngoại tuyến trên MuaCash. 
 • Hướng dẫn từng bước đặt hàng và nhận sản phẩm bạn đã mua trên MuaCash.

 Đối tác

 • Danh sách đối tác, đại lý của MuaCash. 
 • Làm thế nào đăng ký làm đại lý của MuaCash ?

 Thanh toán

 • Thông tin các kênh thanh toán sẵn có trên MuaCash. 
 • Thông tin về danh sách tài khoản ngân hàng của MuaCash. 
 • Hướng dẫn thanh toán đơn hàng trên MuaCash.

 Sản phẩm

 • Thông tin về sản phẩm, dịch vụ. 
 • Hướng dẫn sử dụng sản phẩm,dịch vụ của MuaCash.

 

 Lỗi

 • Tố cáo hành vi hack, bug trên MuaCash. 
 • Thông báo ngay lỗi khi thực hiện giao dịch trên MuaCash.

 QA

 • Tổng hợp một số câu hỏi thường gặp.

 Liên hệ

 • Nếu phần TRỢ GIÚP chưa giải quyết được vấn đề của bạn, hãy thoải mái gửi câu hỏi của bạn đến chúng tôi.

 Danh bạ

 • Thông tin liên hệ nhanh tới MuaCash. 
 • Thông tin các phòng ban, quản lý của MuaCash.

 

 

 

Liên hệ