Digimon Masters JoyMax Games

Cách mua thẻ @cash Asiasoft SEA, nạp thẻ Karma Koin mua Silk Digimon Masters DMO JoyMax Games giá rẻ

 

HƯỚNG DẪN NẠP THẺ Digimon Masters Online

1.Đăng ký tài khoản Asiasoft SEA :  Click vào đây

2.Nạp thẻ @Cash :   https://passport.asiasoftsea.com/PaymentModule/PPCePINS.aspx

 

 

3.Mua mã E-PINs Joymax  : 

 

 

4.Đăng nhập trang nạp tiền của Joymax : Click vào đây

5.Điền mã E-Pin của bạn đã mua từ Asiasoft