War And Order nạp tiền giá rẻ

Dịch vụ nạp Đá Quý, thẻ tháng và mua gói độc quyền trong game War And Order android ios giá rẻ.
Khách 109.000 VNĐ
Thành viên 107 McCash
Mua
Khách 135.000 VNĐ
Thành viên 133 McCash
Mua
Khách 155.000 VNĐ
Thành viên 152 McCash
Mua
Khách 175.000 VNĐ
Thành viên 171 McCash
Mua
Khách 220.000 VNĐ
Thành viên 215 McCash
Mua
Khách 330.000 VNĐ
Thành viên 321 McCash
Mua
Khách 430.000 VNĐ
Thành viên 425 McCash
Mua
Khách 650.000 VNĐ
Thành viên 641 McCash
Mua
Khách 1.070.000 VNĐ
Thành viên 1.059 McCash
Mua
Khách 2.150.000 VNĐ
Thành viên 2.135 McCash
Mua

Website :

​Đối với tài khoản chơi trên iOS, bắt buộc phải liên kết với tài khoản Facebook để sử dụng dịch vụ này.

Hướng dẫn nạp War And Order

1. Khi nạp Đá Quý: Nhân đôi phần thưởng Đá Quý nhận được khi nạp lần đầu mỗi mức nạp.
Lưu ý: Nếu tài khoản đã nạp trên kênh In-app thì sẽ không được hưởng ưu đãi trên kênh nạp Website và ngược lại
2. Thẻ Tháng là 30 ngày. Khi Thẻ Tháng chưa đến hạn, không thể mua tiếp Thẻ Tháng.
3. Khi nạp Gói Quà: Gói VTC Độc quyền – Đá quý chỉ được mua duy nhất 1 lần. Gói VTC Độc quyền – Đặc biệt mua 1 lần/ngày.