WWE 2K19 Xbox

Nua key game WWE 2K19 trên hệ máy Microsoft Xbox giá rẻ

WWE 2K19 là thể loại video game về đấu vật chuyên nghiệp được phát triển trong sự hợp tác giữa các khái niệm của Yuke và Visual, và được xuất bản bởi 2K Sports. Game được phát hành trên toàn thế giới vào ngày 9 tháng 10 năm 2018 cho Microsoft Windows, PlayStation 4 và Xbox One

Description : WWE 2K19 arrives as the latest entry to the flagship WWE video game franchise and features cover Superstar AJ Styles. WWE 2K19 will showcase a massive roster of popular WWE Superstars, Legends and Hall of Famers, as well as NXT favorites. Experience authentic WWE gameplay, extensive creation options, engaging match types, fan-favorite modes and much more!