Key game Battlefield BF 4

Khách: 1.160.000 VNĐ
Thành viên: 1.139 (Exp: 1.139) McCash (1.139 Exp)
Mua
Khách: 670.000 VNĐ
Thành viên: 659 (Exp: 659) McCash (659 Exp)
Mua

Battlefield BF 3 Premium Edition

Standard+Premium+Unlock kit 4 class

Khách: 830.000 VNĐ
Thành viên: 819 (Exp: 819) McCash (819 Exp)
Mua

Battlefield BF 4 Premium Edition

BF4 + Premium DLCs(Global)

Khách: 1.190.000 VNĐ
Thành viên: 1.169 (Exp: 1.169) McCash (1.169 Exp)
Mua
Khách: 340.000 VNĐ
Thành viên: 329 (Exp: 329) McCash (329 Exp)
Mua
1/1

Website:

Download và kích hoạt game trên Origin.

 

MUA SẢN PHẨM NHƯ THẾ NÀO ?

  • Cách 1 :  Dành cho thành viên
Đăng ký tài khoản   >>   Nạp McCash   >>   Mua sản phẩm   >>   Nhận sản phẩm trong Lịch sử giao dịch
  • Cách 2 :  Dành cho khách (Không sử dụng tài khoản)
Click nút Mua   >>   Điền thông tin cá nhân   >>   Thanh toán thành công   >>   Nhận sản phẩm qua Email

 

 

Battlefield 4 - MULTIPLAYER GAMEPLAY (E3 2013 Game Reveal)

 

 

 

Liên hệ