eFootball PES 2021 SEASON UPDATE Club Edition

eFootball PES 2021 SEASON UPDATE Club Edition

Khách 370.000 VNĐ
Thành viên 361 McCash
Mua

Mô tả

Website :

 

Ngày phát hành chính thức bản 2021 : 15/09/2020. Hàng chỉ có sẵn vào ngày phát hành.

 

Phiên bản các câu lạc bộ bao gồm: 
- Game
- Nội dung riêng dành cho từng câu lạc bộ :
• ´Iconic Moment Series´ x 1 player
• Full squad (manager and players)
• Digital kit
• Original in-game menu theme
• 3 Player Contract Tickets x 30 weeks
• Premium Agent x 30 weeks
*Premium Agents can sign players from a large variety of clubs, including players from the club of whichever edition you have purchased.
 

Cần đăng ký tài khoản Steam mới để nạp game. Không cần Fake IP khi chơi.