eFootball PES 2020 Legend Edition

eFootball PES 2020 Legend Edition

Khách 490.000 VNĐ
Thành viên 479 McCash
Mua

Mô tả

Website :

 

eFootball PES 2020 Legend Edition bao gồm game PES 2020 và một số nội dung về myClub:

  • PES Legend Player
  • Ronaldinho 2019
  • Lionel Messi 10 match loan
  • Premium Agent (3 Players) x 30 weeks
  • 3 Player Contract Renewals x 30 weeks
  • The above myClub content can only be claimed on the account used to purchase the game

 

Sau khi hoàn thành đơn hàng, bạn không cần cài đặt gì cả, chỉ cần tải game về và chơi. Phần cài đặt quốc gia khi bắt đầu chơi game, chọn quốc gia nào cũng được. Do game không được bán ở Store Việt Nam nên cần đổi quốc gia tài khoản Steam của bạn sang quốc gia khác để nạp code game. Vui lòng không đổi lại quốc gia khác (về Việt Nam) trong vòng 30 ngày tới hoặc không cần đổi.