Nạp game mobile Trung Quốc

Nạp game mobile hệ điều hành Android Trung Quốc
Khách 170.000 VNĐ
Thành viên 163 McCash
Mua
Khách 270.000 VNĐ
Thành viên 263 McCash
Mua
Khách 360.000 VNĐ
Thành viên 353 McCash
Mua
Khách 520.000 VNĐ
Thành viên 505 McCash
Mua
Khách 650.000 VNĐ
Thành viên 639 McCash
Mua
Khách 1.020.000 VNĐ
Thành viên 999 McCash
Mua
Khách 1.480.000 VNĐ
Thành viên 1.455 McCash
Mua
Khách 110.000 VNĐ
Thành viên 107 McCash
Mua

Lưu ý khi sử dụng dịch vụ này

  • Chỉ áp dụng cho game chơi trên Mobile, thiết bị di động sử dụng hệ điều hành Android . Game chơi trên máy tính vui lòng sử dụng dịch vụ dành riêng cho game máy tính tại đây :

Dịch vụ nạp game PC Trung Quốc

 

  • Chỉ áp dụng cho game chơi trên hệ điều hành Android, game chơi trên hệ điều iOS vui lòng sử dụng dịch vụ nạp tiền vào tài khoản iTunes China tại đây :

 

Nạp tiền vào tài khoản iTunes China

  • Tất cả thông tin bạn nhập vào phải đầy đủ và hoàn toàn chính xác. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với sai sót của bạn.
  • Đơn hàng tại MuaCash sẽ hoàn thành trước, việc xử lí tiền trong game sẽ hoàn thành sau 20 - 30 phút .

Các thông tin cần khai báo khi mua hàng 

  • Trang chủ tải game :  Phải có tên đầy đủ hoặc viết tắt của game trong link địa chỉ website. 
  • Tài khoản game :  Tên tài khoản đăng nhập vào game.
  • Server :  Tên máy chủ bạn đang chơi.
  • Ghi chú :  Nếu có yêu cầu gì xin vui lòng điền vào mục ghi chú.