Nạp tiền website, game PC Trung Quốc

Cách thanh toán nạp vàng Game Online server Trung Quốc china bằng thẻ điện thoại Việt Nam
Khách 110.000 VNĐ
Thành viên 107 McCash
Mua
Khách 160.000 VNĐ
Thành viên 157 McCash
Mua
Khách 260.000 VNĐ
Thành viên 257 McCash
Mua
Khách 360.000 VNĐ
Thành viên 349 McCash
Mua
Khách 520.000 VNĐ
Thành viên 509 McCash
Mua
Khách 660.000 VNĐ
Thành viên 645 McCash
Mua
Khách 1.020.000 VNĐ
Thành viên 1.005 McCash
Mua
Khách 1.500.000 VNĐ
Thành viên 1.483 McCash
Mua
Khách 1.640.000 VNĐ
Thành viên 1.617 McCash
Mua
Khách 2.440.000 VNĐ
Thành viên 2.419 McCash
Mua
Khách 3.150.000 VNĐ
Thành viên 3.125 McCash
Mua
Khách 4.830.000 VNĐ
Thành viên 4.799 McCash
Mua

Lưu ý khi sử dụng dịch vụ này

 

  • Tất cả thông tin bạn nhập vào phải đầy đủ và hoàn toàn chính xác. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với sai sót của bạn.
  • Đơn hàng tại MuaCash sẽ hoàn thành trước, việc xử lí tiền trong game sẽ hoàn thành sau 20 - 30 phút .

 

Các thông tin cần khai báo khi mua hàng 

  • Trang chủ game :  Phải có tên đầy đủ hoặc viết tắt của game trong link địa chỉ website. 
  • Tài khoản game :  Tên tài khoản đăng nhập vào game.
  • Server :  Tên máy chủ bạn đang chơi.
  • Ghi chú :  Nếu có yêu cầu gì xin vui lòng điền vào mục ghi chú.

 

​CHỈ CHỌN CÁC GÓI NẠP MÀ TRONG GAME HOẶC WESITE CỦA BẠN CÓ MUA, NẠP ĐƯỢC MỆNH GIÁ ĐÓ.