Nạp tiền website, game PC Trung Quốc

Cách thanh toán nạp vàng Game Online server Trung Quốc china bằng thẻ điện thoại Việt Nam
Khách 120.000 VNĐ
Thành viên 113 McCash
Mua
Khách 170.000 VNĐ
Thành viên 165 McCash
Mua
Khách 280.000 VNĐ
Thành viên 273 McCash
Mua
Khách 370.000 VNĐ
Thành viên 365 McCash
Mua
Khách 550.000 VNĐ
Thành viên 537 McCash
Mua
Khách 690.000 VNĐ
Thành viên 675 McCash
Mua
Khách 1.060.000 VNĐ
Thành viên 1.047 McCash
Mua
Khách 1.570.000 VNĐ
Thành viên 1.555 McCash
Mua
Khách 1.720.000 VNĐ
Thành viên 1.705 McCash
Mua
Khách 2.570.000 VNĐ
Thành viên 2.549 McCash
Mua
Khách 3.330.000 VNĐ
Thành viên 3.299 McCash
Mua
Khách 5.130.000 VNĐ
Thành viên 5.099 McCash
Mua

Lưu ý khi sử dụng dịch vụ này

 

  • Tất cả thông tin bạn nhập vào phải đầy đủ và hoàn toàn chính xác. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với sai sót của bạn.
  • Đơn hàng tại MuaCash sẽ hoàn thành trước, việc xử lí tiền trong game sẽ hoàn thành sau 20 - 30 phút .

 

Các thông tin cần khai báo khi mua hàng 

  • Trang chủ game :  Phải có tên đầy đủ hoặc viết tắt của game trong link địa chỉ website. 
  • Tài khoản game :  Tên tài khoản đăng nhập vào game.
  • Server :  Tên máy chủ bạn đang chơi.
  • Ghi chú :  Nếu có yêu cầu gì xin vui lòng điền vào mục ghi chú.

 

​CHỈ CHỌN CÁC GÓI NẠP MÀ TRONG GAME HOẶC WESITE CỦA BẠN CÓ MUA, NẠP ĐƯỢC MỆNH GIÁ ĐÓ.