Nạp tiền website, game PC Trung Quốc

Cách thanh toán nạp vàng Game Online server Trung Quốc china bằng thẻ điện thoại Việt Nam

Lưu ý khi sử dụng dịch vụ này

  • Chỉ áp dụng cho game chơi trên PC Máy tính hoặc các trang web của Trung QuốcGame chơi trên điện thoại hoặc thiết bị di động vui lòng sử dụng dịch vụ tại đây :

Dịch vụ nạp tài khoản game Mobile Trung Quốc

 

  • Tất cả thông tin bạn nhập vào phải đầy đủ và hoàn toàn chính xác. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với sai sót của bạn.
  • Đơn hàng tại MuaCash sẽ hoàn thành trước, việc xử lí tiền trong game sẽ hoàn thành sau 20 - 30 phút .

 

Các thông tin cần khai báo khi mua hàng 

  • Trang chủ game :  Phải có tên đầy đủ hoặc viết tắt của game trong link địa chỉ website. 
  • Tài khoản game :  Tên tài khoản đăng nhập vào game.
  • Server :  Tên máy chủ bạn đang chơi.
  • Ghi chú :  Nếu có yêu cầu gì xin vui lòng điền vào mục ghi chú.