Nạp 328 Tệ website, game PC mobile Trung Quốc

Nạp 328 Tệ website, game PC mobile Trung Quốc

Khách 1.680.000 VNĐ
Thành viên 1.665 McCash
Mua

Mô tả

Lưu ý khi sử dụng dịch vụ này

  • Chỉ áp dụng cho game chơi trên Mobile, thiết bị di động sử dụng hệ điều hành Android . Game chơi trên máy tính vui lòng sử dụng dịch vụ dành riêng cho game máy tính tại đây : Dịch vụ nạp game PC Trung Quốc

 

  • Chỉ áp dụng cho game chơi trên hệ điều hành Android, game chơi trên hệ điều iOS vui lòng sử dụng dịch vụ nạp tiền vào tài khoản iTunes China tại đây : Nạp tiền vào tài khoản iTunes China

  • Tất cả thông tin bạn nhập vào phải đầy đủ và hoàn toàn chính xác. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với sai sót của bạn.
  • Đơn hàng tại MuaCash sẽ hoàn thành trước, việc xử lí tiền trong game sẽ hoàn thành sau 20 - 30 phút .

Các thông tin cần khai báo khi mua hàng 

  • Trang chủ tải game :  Phải có tên đầy đủ hoặc viết tắt của game trong link địa chỉ website. 
  • Tài khoản game :  Tên tài khoản đăng nhập vào game.
  • Server :  Tên máy chủ bạn đang chơi.
  • Ghi chú :  Nếu có yêu cầu gì xin vui lòng điền vào mục ghi chú.