Hướng dẫn trả lại ứng dụng và trò chơi trả phí đã mua trên Google CH Play

Hướng dẫn hoàn tiền mua ứng dụng và trò chơi trả phí đã mua trên Google CH Play

-  Các bạn có thể mua thẻ Google Play Gift Card US tại đây :

Đặt mua thẻ Google Play Gift Card US

 

Sau khi mua ứng dụng hoặc trò chơi trên Google Play, bạn có thể trả lại ứng dụng hoặc trò chơi đó trong vòng hai giờ sau khi mua để được hoàn lại toàn bộ tiền. Nếu quá khoảng thời gian trên bạn nên liên hệ trực tiếp với nhà phát triển ứng dụng. Bạn có thể tìm thấy thông tin liên hệ của nhà phát triển ứng dụng được liệt kê trên trang chi tiết của ứng dụng hoặc trò chơi trên Google Play. Tuy nhiên bạn không thể trả lại ứng dụng hoặc trò chơi nhiều lần.

 • Sử dụng thiết bị di động của bạn
 1. Mở ứng dụng Cửa hàng Google Play Google Play Store.
 2. Chạm vào biểu tượng Menu Google Play Store Menu Icon > Ứng dụng của tôi.
 3. Chọn ứng dụng hoặc trò chơi mà bạn muốn trả lại > Trả lại.
 4. Thực hiện theo các hướng dẫn để hoàn tất việc hoàn lại tiền và gỡ cài đặt ứng dụng hoặc trò chơi của bạn.

Nếu thời hạn trả lại đã qua, bạn sẽ thấy nút Gỡ cài đặt thay vì nút Hoàn lại tiền. Việc chọn Gỡ cài đặt sẽ xóa ứng dụng khỏi thiết bị của bạn nhưng bạn sẽ không được hoàn lại tiền.

 

Huong-dan-hoan-tien-mua-ung-dung-va-tro-choi-tra-phi-da-mua-tren-Google-CH-Play

 • Sử dụng Android TV
 1. Mở ứng dụng Cửa hàng Google Play Google Play Store.
 2. Chọn ứng dụng bạn muốn hủy.
 3. Chọn Hoàn lại tiền.

Nếu thời hạn trả lại đã qua, bạn sẽ thấy nút Gỡ cài đặt thay vì nút Hoàn lại tiền. Việc chọn Gỡ cài đặt sẽ xóa ứng dụng khỏi thiết bị của bạn nhưng bạn sẽ không được hoàn lại tiền.

 • Sử dụng máy tính của bạn
 1. Truy cập Google Play bằng trình duyệt web.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng Settings > Đơn đặt hàng của tôi.
 3. Di chuột qua ứng dụng hoặc trò chơi mà bạn muốn trả lại.
 4. Nhấp vào biểu tượng Menu Menu xuất hiện.
 5. Chọn Báo cáo sự cố > Tôi muốn yêu cầu hoàn lại tiền.
 6. Mô tả lý do hoàn lại tiền, sau đó nhấp vào Gửi.