Thẻ nạp Lineage 2 PlayNC Hàn Quốc

Mua thẻ NCSoft KR, nạp tiền vào tài khoản game L2 Lineage Classic 2 PlayNC NCSoft Hàn Quốc
Khách 740.000 VNĐ
Thành viên 725 McCash
Mua

Website:

30000 Points = 30000 C

​Thẻ chỉ sử dụng cho tài khoản PlayNC đăng kí và chơi game tại server South Korea ( Hàn Quốc )

 

Đối với loại tài khoản tự chọn thông tin : bạn cần gửi thông tin tài khoản hotmail.com để chúng tôi đăng ký.

Cách đặt mật khẩu thanh toán trong game :