Hướng dẫn nạp cách nạp thẻ NCsoft NCoin KR Hàn Quốc

Về thẻ NCsoft Ncoins

NCSoft NCoins are the virtual currency in NCSOFT’s US, KR and EU games featuring popular titles such as Aion, Lineage II, Blade & Soul and Wildstar. NCoin can be used in-game to buy useful and cosmetic digital items including a huge variety of vanity items, costumes, mounts and experience boosts. Only NCoin can be used to purchase items from the respective game's web shop or in-game shop. 

Do take note that NCSoft NCoins cannot be used for AION EU and Lineage 2 EU before making your purchase. Also purchased NCoin does not expire. 

 

Để nạp thẻ NCoin KR Hàn Quốc, bạn vui lòng làm theo các bước bên dưới :

1. Đđăng nhập trực tiếp trên link nạp tiền : nshop.plaync.com

2. Bấm vào nút có chữ C để nạp C points hoặc ở giao diện MyPage, bấm vào CHARGE ( dịch ra là Sạc điện )

3. Chọn tab màu xanh ( nạp điểm thanh toán chung ) tiếp bên dưới là phương thức thanh toán và nút màu xanh dưới cùng là xác nhận giao dịch

4. Trên trang này, nhập vào mã thẻ Ncoin KR của bạn và sau đó nhấn nút 「next」 để tiếp tục.

 

Hướng dẫn nạp cách nạp thẻ NCsoft NCoin KR Hàn Quốc 5

 

5. 「Xác nhận 」 để đồng ý việc nạp thẻ game.

 

Hướng dẫn nạp cách nạp thẻ NCsoft NCoin KR Hàn Quốc 6

 

6. Nhận được kết quả như ảnh là bạn đã hoàn tất việc nạp thẻ !

 

Hướng dẫn nạp cách nạp thẻ NCsoft NCoin KR Hàn Quốc 7

 

Chúc các bạn thành công!