Tài khoản Closers Nexon Hàn Quốc

Hướng dẫn download tải game đăng ký tạo tài khoản miến phí kssn id account acc Closers KR online nexon korea hàn quốc
Khách 350.000 VNĐ
Thành viên 343 McCash
Mua
Khách 440.000 VNĐ
Thành viên 435 McCash
Mua

Website:

- Tài khoản Nexon đăng kí bởi Mail 163 không thể chơi DNF, Cyphers, Final Fantasy14, Maplestory 1, HIT2, SA (vui lòng đặt hàng riêng) và các game đang close beta;

- Tài khoản Nexon đăng kí bởi Mail 163 không thể truy cập mail, tài khoản Nexon đăng kí bởi Hotmail truy cập mail bình thường;

- Khách hàng không được bật chế độ Protection ID, nếu không sẽ không truy cập được tài khoản nữa;

- Bắt buộc sử dụng Korean IP VPN đế tránh việc tài khoản bị khóa hay bắt xác minh lại (sẽ không được hỗ trợ việc xác minh lại).

​Chú ý : 

  • Tài khoản không hỗ trợ việc xác minh lại, ipin hoặc số điện thoại Hàn Quốc đã được sử dụng để xác minh tài khoản này;
  • Tài khoản được bảo hành trong vòng 7 ngày kể từ ngày khách hàng nhận tài khoản vời đầy đủ thông tin cần thiết, sau thời gian này MuaCash sẽ không hỗ trợ bất cứ điều gì thêm. 
  • Tài khoản đủ điều kiện bảo hành khi không bị khóa bởi các lí do như không chơi game trong thời gian dài, theo quy định của nhà phát hành game, hoặc bị khóa do sử dụng hack cheat gian lận trong game hoặc để lộ thông tin về vùng miền, những nơi bị nhà phát hành cấm chơi game.
  • Tài khoản này không hỗ trợ việc đổi mật khẩu, vui lòng giữ an toàn thông tin tài khoản và không chia sẻ tài khoản với người khác, MuaCash không chịu trách nhiệm và không hỗ trợ trong trường hợp khách hàng chia sẻ tài khoản cho người khác dẫn tới việc gặp rủi ro mất hoặc bị khóa tài khoản;
  • Bạn có thể nạp tiền vào tài khoản game;
  • Bạn là người Việt Nam nên việc chơi được game tại server Hàn Quốc là một trải nghiệm, bất cứ hành động nạp tiền đầu tư vào tài khoản game, khách hàng vui lòng tự chịu trách nhiệm trong trường hợp nhà phát hành khóa tài khoản, hãy xem như đây là trải nghiệm game bản gốc tại Hàn Quốc, bạn không thể đòi hỏi quá nhiều điều như một công dân Việt Nam;
  • Không thể hoàn lại tiền sau khi nhận tài khoản game.