DomiNations iOS

Nạp Crowns Gold DomiNations iOS iTunes Apple Store

     

     DomiNations trình bày một thế giới nhập vai cho phép bạn để phát triển một đế chế từ khởi đầu khiêm tốn và nuôi dưỡng nó thành một đế chế hùng mạnh! Một trong những quyết định quan trọng nhất mà bạn sẽ làm trong trò chơi là mà Quốc gia để tiến hành.

     Mỗi quốc gia chắc chắn là mạnh mẽ và độc đáo, nhưng họ từng phục vụ cho phong cách chơi khác nhau.Hướng dẫn này nhằm mục đích giúp người chơi xác định với Nation sẽ được hưởng lợi nhất phong cách chơi của họ và liệt kê ra những ưu và khuyết điểm của mỗi sự lựa chọn trình bày. 

  • Người Anh -The British
  • Người Trung Quốc -The Chinese
  • Người Pháp -The French
  • Người Đức -The Germans
  • Hy Lạp s -The Greeks
  • Người Nhật -The Japanese
  • Người La Mã-The Romans