Dota Truyền Kỳ Longtugame iOS

Mua thẻ iTunes Gift Card China, nạp kim cương trong game game DOTA Truyền Kỳ mobile hệ điều hành iOS server Trung Quốc d.longtugame.
Khách 290.000 VNĐ
Thành viên 283 McCash
Mua
Khách 4.660.000 VNĐ
Thành viên 4.639 McCash
Mua
Khách 2.360.000 VNĐ
Thành viên 2.341 McCash
Mua
Khách 1.440.000 VNĐ
Thành viên 1.427 McCash
Mua
Khách 980.000 VNĐ
Thành viên 963 McCash
Mua
Khách 490.000 VNĐ
Thành viên 485 McCash
Mua
Khách 250.000 VNĐ
Thành viên 247 McCash
Mua

HƯỚNG DẪN NẠP KIM CƯƠNG DOTA TRUYỀN KÌ

 

Click vào biểu tượng nạp kim cương

 

 

Chọn gói kim cương cần nạp, sau đó thanh toán qua số dư tài khoản AppleID iTunes China.