Dota Truyền Kỳ Longtugame iOS

Mua thẻ iTunes Gift Card China, nạp kim cương trong game game DOTA Truyền Kỳ mobile hệ điều hành iOS server Trung Quốc d.longtugame.
Khách 290.000 VNĐ
Thành viên 283 McCash
Mua
Khách 3.990.000 VNĐ
Thành viên 3.959 McCash
Mua
Khách 2.040.000 VNĐ
Thành viên 2.021 McCash
Mua
Khách 1.240.000 VNĐ
Thành viên 1.227 McCash
Mua
Khách 840.000 VNĐ
Thành viên 825 McCash
Mua
Khách 430.000 VNĐ
Thành viên 421 McCash
Mua
Khách 220.000 VNĐ
Thành viên 215 McCash
Mua

HƯỚNG DẪN NẠP KIM CƯƠNG DOTA TRUYỀN KÌ

 

Click vào biểu tượng nạp kim cương

 

 

Chọn gói kim cương cần nạp, sau đó thanh toán qua số dư tài khoản AppleID iTunes China.