Dota Truyền Kỳ Longtugame iOS

Mua thẻ iTunes Gift Card China, nạp kim cương trong game game DOTA Truyền Kỳ mobile hệ điều hành iOS server Trung Quốc d.longtugame.
Khách 300.000 VNĐ
Thành viên 291 McCash
Mua
Khách 4.880.000 VNĐ
Thành viên 4.849 McCash
Mua
Khách 2.440.000 VNĐ
Thành viên 2.419 McCash
Mua
Khách 1.490.000 VNĐ
Thành viên 1.473 McCash
Mua
Khách 1.010.000 VNĐ
Thành viên 995 McCash
Mua
Khách 520.000 VNĐ
Thành viên 505 McCash
Mua
Khách 260.000 VNĐ
Thành viên 255 McCash
Mua

HƯỚNG DẪN NẠP KIM CƯƠNG DOTA TRUYỀN KÌ

 

Click vào biểu tượng nạp kim cương

 

 

Chọn gói kim cương cần nạp, sau đó thanh toán qua số dư tài khoản AppleID iTunes China.