Counter Strike Online TW CSO Đài Loan

Nạp gash game Counter Strike Online Taiwan CSO Gamania Beanfun Đài Loan giá rẻ
Khách 4.550.000 VNĐ
Thành viên 4.515 McCash
Mua
Khách 2.740.000 VNĐ
Thành viên 2.717 McCash
Mua
Khách 950.000 VNĐ
Thành viên 935 McCash
Mua
Khách 480.000 VNĐ
Thành viên 471 McCash
Mua
Khách 290.000 VNĐ
Thành viên 285 McCash
Mua
Khách 150.000 VNĐ
Thành viên 145 McCash
Mua
Khách 100.000 VNĐ
Thành viên 95 McCash
Mua
Khách 50.000 VNĐ
Thành viên 47 McCash
Mua

Website :

- Phiên bản Counter Strike Online được hãng Gamania mua bản quyền từ NEXON và phát hành miễn phí tại Đài Loan, chạy dưới ngôn ngữ tiếng Trung. Thế nhưng tất cả âm thanh, radio của game vẫn được dữ nguyên theo phiên bản Counter Strike (tức tiếng Anh). 

- Thẻ Gamania Gash TW chỉ sử dụng cho các Game do Gamania Đài Loan phát hành. Tài khoản cần được kích hoạt trước khi nạp thẻ.

- Games tiêu biểu được hỗ trợ nạp thẻ 

  • 龙之谷 (台服)  / Dragon Valley  
  • 永恒纪元 (台服) / Timeless era