Xác minh tài khoản Naver game Hàn Quốc

Dịch vụ xác minh tài khoản Naver game Hàn Quốc đã đăng kí
Khách 320.000 VNĐ
Thành viên 313 McCash
Mua

Website :

Tài khoản chỉ sử dụng cho game PC , không hỗ trợ cho hệ mobile.

Chú ý :

  1. Vui lòng đăng kí tài khoản Naver game của bạn với số điện thoại của bạn, sau đó sử dụng dịch vụ để xác minh tên chủ người dùng .
  2. Yêu cầu kết nối game thông qua VPN Hàn Quốc, nếu không tài khoản có thể bị ban hoặc yêu cầu xác minh lại, trong trường hợp này, MuaCash không thể hỗ trợ gì thêm.
  3. 1-% khả năng người sở hữu tên Hàn Quốc có thể đã đăng kí game này, vì vậy bạn cần chấp nhận rủi ro trước.
  4. Thời hạn bảo hành cho tài khoản là 14 ngày.