WCoins MU Online Webzen

Mua thẻ W-Coin nạp tiền game MU 2 Online Webzen Global giá rẻ

Wcoin là tiền ảo được sử dụng để mua đồ trong game Rappelz, Flyff, MU Online và C9.

Redzen là tiền ảo được sử dụng để mua vật phẩm trong MU Legend.

Gem là tiền ảo được sử dụng để mua đồ trong game MU Ignition.