Võ Lâm Truyền Kỳ 2 Kingsoft XOYO JX2 (Free Zone)

Nạp tiền mua thời gian chơi Võ Lâm Truyền Kỳ VLTK 3D (Free Zone) Trung Quốc jx2.xoyo.com
Khách 160.000 VNĐ
Thành viên 157 McCash
Mua
Khách 260.000 VNĐ
Thành viên 257 McCash
Mua
Khách 520.000 VNĐ
Thành viên 509 McCash
Mua
Khách 230.000 VNĐ
Thành viên 225 McCash
Mua

Website:

​Tên game : 

  • (剑侠世界系列)= Swordsman World Series = Kiếm Khách (JXSJ)

  • (剑侠情缘网络版(免费区)= Swordsman Love Online (Free Zone) = Võ Lâm Truyền Kì (khu vực chơi tự do)

  • (剑侠情缘网络版(收费区)= Swordsman Love Online (Charge Area) = Võ Lâm Truyền Kì (khu vực chơi thu phí)

  • (剑侠情缘网络版2(免费区服)Swordsman Love Online 2 (Free zone ) = Võ Lâm Truyền Kì (khu vực chơi tự do)

  • (剑侠情缘网络版2)= Swordsman Love Online 2 (Charge Area) = Võ Lâm Truyền Kì 2 (JX2) (khu vực chơi thu phí)

  • (剑侠情缘网络版叁)= Swordsman Love Online 3 (Charge Area) = Võ Lâm Truyền Kì 3 (JX3) (khu vực chơi thu phí)

 

Hướng dẫn nạp thẻ Xoyo.com Jinshan Card

Truy cập link nạp tiền :  https://pay.xoyo.com/.   Chọn logo game bạn đang chơi

 

 

Chọn nạp tiền qua thẻ Jinshan Card

 

 

Điền đầy đủ các thông tin về thẻ, tài khoản game, chọn cụm máy chủ (Server) để nạp tiền