Mua tài khoản Kingsoft XOYO.com Trung Quốc

Mua tài khoản Kingsoft XOYO.com Trung Quốc

Khách 230.000 VNĐ
Thành viên 225 McCash
Mua

Mô tả

Website :

Tài khoản có thể sử dụng cho các game sau:

  • 剑侠贰外传 http://jw.xoyo.com/

  • 剑网3 https://jx3.xoyo.com/

  • 剑网2 https://jx2.xoyo.com/

  • 剑网1 https://jx.xoyo.com/

  • 剑侠世界 https://jxsj.xoyo.com/

  • 自由禁区 https://ext.xoyo.com/

  • 反恐行动 mission against terrorism https://xd.xoyo.com/

  • 封神榜 https://fs.xoyo.com/index2

  • 春秋Q传 https://cq.xoyo.com/

  • 封神榜(元宝区)https://fs.xoyo.com/index1

......