Upgrade nâng cấp tài khoản Dropbox

Dịch vụ Upgrade nâng cấp tài khoản Dropbox individuals Plus, households Family, solo-workers Professional, growing teams Standard, complex teams Advanced
Khách 320.000 VNĐ
Thành viên 317 McCash
Mua
Khách 3.090.000 VNĐ
Thành viên 3.071 McCash
Mua
Khách 540.000 VNĐ
Thành viên 531 McCash
Mua
Khách 5.190.000 VNĐ
Thành viên 5.169 McCash
Mua

Dropbox là gì?

  • Dropbox là dịch vụ lưu trữ hình ảnh, tệp tin, văn bản,... trực tuyến miễn phí được phát triển vào năm 2008 bởi công ty Dropbox. Công cụ có thể tương thích và dễ dàng sử dụng trên các hệ điều hành phổ biến hiện nay như: Android, iOS, Windows, Linux, macOS,...

 

Tính năng chính của Dropbox

  • Giúp người dùng lưu trữ, chỉnh sửa và chia sẻ các tệp tin, tài liệu, hình ảnh,...
  • Khi một tài liệu được lưu vào Dropbox thì đã được sao lưu, nếu chẳng may bạn lỡ xóa tài liệu đó thì hãy yên tâm vì Dropbox đã lưu trữ lại bản sao lưu và dễ dàng khôi phục lại tài liệu.
  • Đánh dấu tệp tin quan trọng và dễ dàng truy cập nhanh khi cần thiết.
  • Tính năng làm việc ngoại tuyến giúp bạn có thể tiếp tục công việc trên tệp tin mặc dù không có kết nối mạng. Điều này cực kỳ hữu ích khi bạn gặp sự cố về mạng hoặc phải liên tục di chuyển mà không có kết nối 3G/4G.
  • Tính năng đồng bộ có chọn lọc giúp bạn tiết kiệm đáng kể dung lượng lưu trữ. Bạn chỉ cần chọn một số thư mục quan trọng để sao lưu với máy tính thay vì chọn toàn bộ.
  • Tính năng Dropbox Paper tạo không gian làm việc cho nhóm giúp bạn và đồng nghiệp có thể truyền tải ý tưởng, thảo luận trực tuyến.