Cách lấy mã dự phòng backup code 2FA khi đăng nhập tài khoản Facebook

HƯỚNG DẪN CÁC LẤY MÃ XÁC THỰC 2FA KHI ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN FACEBOOK

Bước 1 : Trên điện thoại, trong tài khoản FB, bạn vào Cài đặt

 

Bước 2 : Chọn bảo mật và đăng nhập

Bước 3 : Bật xác thực 2 yếu tố

Bước 4 : Chọn mã khôi phục

Bước 5: Sao chép mã khôi phục gửi cho chúng tôi để đăng nhập