Hướng dẫn khách hàng sử dụng MuaCash.com

Hướng dẫn khách hàng sử dụng MuaCash.com

Để được trợ giúp một cách tốt nhất, xin vui lòng chọn theo chủ đề mà bạn cần giải đáp : 

 

 Tài khoản

 • Cách đăng kí miễn phí tài khoản MuaCash. 
 • Các khái niệm có trong tài khoản MuaCash. 
 • Cách kiểm tra lịch sử giao dịch đã thực hiện.

  Số dư

 • Khái niệm về các chỉ số trên MuaCash. 
 • Hướng dẫn từng bước nạp McCash. 
 • Tỉ lệ quy đổi EXP.

 Giao dịch

 • Hướng dẫn giao dịch trực tuyến trên MuaCash. 
 • Hướng dẫn giao dịch ngoại tuyến trên MuaCash. 
 • Hướng dẫn từng bước đặt hàng và nhận sản phẩm bạn đã mua trên MuaCash.

 Đối tác

 • Danh sách đối tác, đại lý của MuaCash. 
 • Làm thế nào đăng ký làm đại lý của MuaCash ?

 

 

 Thanh toán

 • Thông tin các kênh thanh toán sẵn có trên MuaCash. 
 • Thông tin về danh sách tài khoản ngân hàng của MuaCash. 
 • Hướng dẫn thanh toán đơn hàng trên MuaCash.

 Sản phẩm

 • Thông tin về sản phẩm, dịch vụ. 
 • Hướng dẫn sử dụng sản phẩm,dịch vụ của MuaCash.

 

 

 Liên hệ

 • Nếu phần TRỢ GIÚP chưa giải quyết được vấn đề của bạn, hãy thoải mái gửi câu hỏi của bạn đến chúng tôi.

 Danh bạ

 • Thông tin liên hệ nhanh tới MuaCash. 
 • Thông tin các phòng ban, quản lý của MuaCash.