McCash

1. McCash là gì ?

McCash là đơn vị tiền ảo dùng để thanh toán mua sản phẩm trên website muacash.com

Có nhiều cách để nạp McCash vào tài khoản của bạn.

Thanh toán trực tuyến qua cổng thanh toán BaoKim và NganLuong và qua Mã thẻ McCash.

Thanh toán qua thẻ cào điện thoại, thẻ game....

2. Tỉ lệ quy đổi McCash qua thẻ cào điện thoại, thẻ game

Tỉ lệ này có thể thay đổi theo chính sách.

Mệnh giá  Viettel Vina  Mobi  Gate/Vcoin
VNĐ McCash McCash McCash McCash
10.000 7,5 8 8 8
20.000 15 16 16 16
30.000 22,5 24 24 24
50.000 37,5 40 40 40
100.000 75 80 80 80
200.000 150 160 160 160
300.000 225 240 240 240
500.000 375 400 400 400

3. Các loại giá

- Giá : VNĐ  : Áp dụng cho khách hàng không đăng ký thành viên trên website, không sử dụng số dư McCash.

- McCash :  Giá áp dụng cho thành viên đăng ký tài khoản trên website và có sử dụng số dư McCash.

 

4. Hướng dẫn nạp McCash

 

0 phản hồi
Viết phản hồi
Tiêu đề Họ tên Email
Nội dung
Mã xác thực

 

Liên hệ