Thẻ Microsoft Windows XBox Gift Card HK

Bán thẻ Microsoft Xbox 360 live gold gift card microsoft Hong Kong giá rẻ
Khách 150.000 VNĐ
Thành viên 147 McCash
Khách 1.540.000 VNĐ
Thành viên 1.525 McCash
Mua
Khách 930.000 VNĐ
Thành viên 915 McCash
Mua
Khách 30.000 VNĐ
Thành viên 27 McCash
Mua
Khách 240.000 VNĐ
Thành viên 233 McCash
Mua
Khách 500.000 VNĐ
Thành viên 489 McCash
Mua
Khách 2.140.000 VNĐ
Thành viên 2.119 McCash
Mua
Khách 1.090.000 VNĐ
Thành viên 1.077 McCash
Mua
Khách 560.000 VNĐ
Thành viên 549 McCash
Mua

Website :

Thẻ chỉ sử dụng cho tài khoản Xbox đăng kí ở khu vực Hong Kong

 

Làm thế nào để nạp thẻ Xbox Live Gift Card trên máy tính?

 • Trên máy tính, đến mục Redeem Code và nhấp vào Sign In.
 • Đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của bạn.
 • Nhấp vào Redeem.
 • Nhập mã thẻ gồm 25 ký tự và nhấp vào Confirm.

 

Làm thế nào để nạp thẻ Xbox Live Gift Card trên Xbox One?

 • Vào Games,sau đó chọn Use a code. Hoặc nói câu lệnh “Xbox, use code”.
 • Hãy đăng nhập vào tài khoản Xbox nếu có yêu cầu từ hệ th
 • Chọn hoặc nhập mã gồm 25 ký tự, sau đó nhập mã của bạn.

 

Làm thế nào để nạp thẻ Xbox Live Gift Card trên máy Xbox 360?

 • Đăng nhập vào tài khoản Xbox Live của bạn.
 • Nhấn nút Guide trên bộ điều khiển.
 • Chuyển đến Games & Apps sau đó chọn Redeem Code.
 • Nhập mã thẻ gồm 25 ký tự và chọn DONE.
 • Khi được nhắc, hãy nhấp vào YES để xác nhận việc nạp thẻ.

 

Lưu ý quan trọng: Việc nạp cộng dồn liên tiếp nhiều thẻ Xbox Live không còn được Microsoft cho phép nữa. Người dùng sẽ nhận được lỗi khi cố gắng nạp nhiều thẻ đăng ký thuê bao cùng một lúc.

 

- Giới hạn chi tiêu và số dư tài khoản Microsoft

 1. Bạn có thể đổi các thẻ quà tặng có tổng giá trị là $1.000 USD* vào tài khoản Microsoft của bạn vào ngày cụ thể bất kỳ. Nếu bạn có thêm các tài khoản Microsoft khác được đăng ký bằng tên của bạn hoặc chúng tôi đã xác định được rằng bạn là người tạo các tài khoản đó, bạn chỉ được phép đổi tổng cộng tối đa $5.000 USD* vào các tài khoản đó vào ngày cụ thể bất kỳ.
 2. Vào thời điểm bất kỳ, số tiền tối đa mà bạn có thể có trong tài khoản Microsoft của bạn là $1.000 USD*, với hạn mức là $5.000 USD* cho các tài khoản bổ sung.
 3. Ở hầu hết các quốc gia, bạn có thể chi tiêu tối đa $1.000 USD* một ngày với hạn mức là $5.000 USD* cho các tài khoản bổ sung của Microsoft.
 4. Luật pháp địa phương có thể có thêm các giới hạn.
 5. Nếu bạn vượt quá bất kỳ giới hạn nào trong số này, có thể bạn sẽ tạm thời không thể hoàn thành bất kỳ giao dịch nào.