XBox Live Gift Card 600 HKD HK

XBox Live Gift Card 600 HKD HK

Khách 2.140.000 VNĐ
Thành viên 2.119 McCash
Mua

Mô tả

Website :

Thẻ chỉ sử dụng cho tài khoản Xbox đăng kí ở khu vực Hong Kong

 

Làm thế nào để nạp thẻ Xbox Live Gift Card trên máy tính?

 • Trên máy tính, đến mục Redeem Code và nhấp vào Sign In.
 • Đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của bạn.
 • Nhấp vào Redeem.
 • Nhập mã thẻ gồm 25 ký tự và nhấp vào Confirm.

 

Làm thế nào để nạp thẻ Xbox Live Gift Card trên Xbox One?

 • Vào Games,sau đó chọn Use a code. Hoặc nói câu lệnh “Xbox, use code”.
 • Hãy đăng nhập vào tài khoản Xbox nếu có yêu cầu từ hệ th
 • Chọn hoặc nhập mã gồm 25 ký tự, sau đó nhập mã của bạn.

 

Làm thế nào để nạp thẻ Xbox Live Gift Card trên máy Xbox 360?

 • Đăng nhập vào tài khoản Xbox Live của bạn.
 • Nhấn nút Guide trên bộ điều khiển.
 • Chuyển đến Games & Apps sau đó chọn Redeem Code.
 • Nhập mã thẻ gồm 25 ký tự và chọn DONE.
 • Khi được nhắc, hãy nhấp vào YES để xác nhận việc nạp thẻ.