Thẻ game TalesWeaver Nexon Nhật Bản

Mua thẻ Nexon cash card JP, webmoney Japan nạp cash game Tales Weaver mobile, Talesweaver M Nexon Nhật Bản.
Khách 320.000 VNĐ
Thành viên 311 McCash
Khách 480.000 VNĐ
Thành viên 469 McCash
Khách 910.000 VNĐ
Thành viên 895 McCash
Khách 1.450.000 VNĐ
Thành viên 1.435 McCash
Khách 2.780.000 VNĐ
Thành viên 2.759 McCash
Khách 4.850.000 VNĐ
Thành viên 4.819 McCash
Mua
Khách 2.450.000 VNĐ
Thành viên 2.431 McCash
Mua
Khách 1.270.000 VNĐ
Thành viên 1.253 McCash
Mua
Khách 800.000 VNĐ
Thành viên 783 McCash
Mua
Khách 540.000 VNĐ
Thành viên 527 McCash
Mua
Khách 290.000 VNĐ
Thành viên 283 McCash
Mua
Khách 160.000 VNĐ
Thành viên 151 McCash
Mua

Được xem là người anh em của Ragnarok Online (RO), game New Tales Weaver (TW) được Nexon sản xuất với những thiết kế nhân vật, vật phẩm và quái vật có sự tương đồng nhất định với RO. Tuy nhiên TW là game 2D thuần túy và ít được cộng đồng gamer thế giới biết đến vì game này chỉ mở sever ở 3 quốc gia là Hàn Quốc, Nhật và Trung Quốc.