Japan Webmoney 5,000 Yen

Japan Webmoney 5,000 Yen

Khách 1.120.000 VNĐ
Thành viên 1.105 McCash
Mua

Mô tả

Website:

Hỗ trợ thanh toán hầu hết các game ở Nhật Bản và mua sắm đơn thuần.

Cách nạp thẻ chung cho Webmoney Nhật Bản tại các website chấp nhận thanh toán

1. Truy cập và đăng nhập tài khoản tại website nạp tiền của game đang chơi

2. Chọn mệnh giá cần nạp

 

 

3. Chọn phương thức thanh toán qua Webmoney

 

 

4. Nhập mã PIN thẻ bạn đã mua