TalesRunner TR Hangame Korea

Nạp cash game TalesRunner Hangame Smilegate Korea bằng thẻ Teencash Card KR
Khách 1.110.000 VNĐ
Thành viên 1.095 McCash
Mua
Khách 680.000 VNĐ
Thành viên 663 McCash
Mua
Khách 230.000 VNĐ
Thành viên 225 McCash
Mua
Khách 120.000 VNĐ
Thành viên 115 McCash
Mua
Khách 80.000 VNĐ
Thành viên 73 McCash
Mua

Website : 

​Nạp tiền chọn loại thẻ Teencash : 틴캐시

Cấu hình máy tính chơi game : 

Tối thiểu :  

  • CPU Pentium 3 (trên 800 MHz) 
  • VGA GeForce2 MX (hơn 32m) 
  • RAM 512 MB

Yêu cầu

  • CPU Pentium 4 (hoặc hơn 3GHz)
  • VGA GeForce2 FX 5600 이상
  • RAM  1 GB