Hướng dẫn thay đổi mật khẩu tài khoản Hangame

Hướng dẫn thay đổi mật khẩu tài khoản HANGAME 

Sau khi mua tài khoản Hangame tại đây
Truy cập trang web: http: //hangame.com/ sau đó thực hiện theo các bước dưới đây :


- Bước 1

 Huong-dan-thay-doi-mat-khau-tai-khoan-HANGAME


- Bước 2

 

Huong-dan-thay-doi-mat-khau-tai-khoan-HANGAME-2


- Bước 3
 

Huong-dan-thay-doi-mat-khau-tai-khoan-HANGAME-4

 
- Bước 4

 

Huong-dan-thay-doi-mat-khau-tai-khoan-HANGAME-5

 

- Bước 5

 

Huong-dan-thay-doi-mat-khau-tai-khoan-HANGAME-6

 

- Bước 6

Đăng nhập email của bạn để kiểm tra mật khẩu mới