Tài khoản Tving TVN KR Hàn Quốc

Mua tài khoản Tving TVN Hàn Quốc đã xác minh chính chủ, nạp Tving TVN Cash Points giá rẻ.

Website :

 

TVN is a South Korean nationwide general entertainment network owned by CJ E&M, available on cable, SkyLife, and IPTV platforms.

Programmes: movie, drama, art, music, lifestyle, animation, kids, game, foreignTv.
TV Channels: Tving TV, Tving LIVE, tvN, OtvN, Mnet, Onstyle, Olive, Xtm, OCN, Ch.CGV, super Action, Tooniverse, OGN, DIA TV, CatchON.

Chú ý :

  • Sau khi đặt hàng bạn sẽ được cung cấp tài khoản, mật khẩu đăng nhập.
  • Tài khoản có thể thay đổi mật khẩu và nạp tiền
  • Bạn sẽ nhận được tài khoản vĩnh viễn.  
  • Tài khoản lhông thể xác minh lại.
  • Tài khoản sẽ không được hỗ trợ hoàn tiền