Tài khoản PopkonTV KR Hàn Quốc

Mua tài khoản PopkonTV KR Hàn Quốc đã xác minh chính chủ, tặng Popkontv Coins Popcorn giá rẻ.

Website :

Popkontv is a Korean beauty live application, enjoy the premium quality of broadcasting, but also simplifies the mobile terminal. Popkontv presents you with high quality live on TV screen. The app have Mobile and PC version.

Chú ý :

  • Sau khi đặt hàng bạn sẽ được cung cấp tài khoản, mật khẩu đăng nhập.
  • Tài khoản có thể thay đổi mật khẩu và nạp tiền
  • Bạn sẽ nhận được tài khoản vĩnh viễn.  
  • Tài khoản lhông thể xác minh lại.
  • Tài khoản sẽ không được hỗ trợ hoàn tiền